Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 augusti 2009

Umeårön om A-vitamin och benskörhet

Nya rön om hur A-vitamin påverkar skelettet och vilken roll det har vid benskörhet, osteoporos, publiceras nu av en forskargrupp vid Umeå universitet i samarbete med forskare i USA.

A-vitamin är en fettlöslig molekyl som omvandlas till ett hormon inne i kroppens celler. Detta hormon binds till mottagarmolekyler, receptorer, i målcellen och påverkar dess aktivitet genom att komplexet hormon-receptor binds till arvsmassans DNA och reglerar uttrycket av olika gener.

I Sverige har många barn fått ett tillskott av A-vitamin genom AD-droppar. Alla som dricker mjölk med lite fett har fått extra A-vitamin genom att det tillsätts till mjölken.

Studier i Uppsala har tidigare visat att ju högre nivåer av A-vitamin som kan påvisas i blodet, desto större är risken för minskad benmassa i skelettet. Mängden benmassa i kroppen styrs av hur mycket ben som bildas av celltypen osteoblaster och hur mycket ben som bryts ned av celltypen osteoklaster.

I ett friskt skelett är dessa processer i balans så att benmassan behålls oförändrad. Vid benskörhet (osteoporos) bryts mer ben ner än det som nybildas och mängden benmassa minskar, vilket till slut leder till ökad benägenher för benbrott.

I det gränsöverskridande projektet ”Kliniska, funktionella och genetiska studier av osteoporos-relaterade frakturer i norra Sverige”, som bl.a. finansieras av ett spjutspetsanslag från Västerbottens läns landsting, studerar forskare vid flera institutioner vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, olika hormoners inverkan på benceller i laboratorium och i skelettet hos patienter.

I tidskriften The FASEB Journal visar nu forskargruppen, som leds av professor Ulf Lerner, i samarbete med en amerikansk fysiolog att de stamceller i benmärgen som ska bilda de nedbrytande osteoklasterna har receptorer för A-vitamin och att benbildningen hämmas när dessa receptorer aktiveras. Gruppen har kartlagt den receptor som är inblandad och hur den påverkar olika gener som är nödvändiga för bildandet av osteoklaster.

Referens: Conaway HH, Persson E, Halén M, Granholm S, Svensson O, Pettersson U, Lie A, Lerner UH: Retinoids inhibit differentiation of hematopoetic osteoclast progenitors. The FASEB Journal 23: published on line June 22, 2009 (http://www.fasebj.org/)

För mer information, kontakta gärna professor Ulf Lerner, oral cellbiologi, Medicinska fakulteten, Umeå universitet, tel. 070/651 91 03, e-post ulf.lerner@odont.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera