Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 augusti 2009

Kraftfullare internetaccess i flygplan och tåg

Forskare på Chalmers och Fraunhofer Heinrich Hertz Institute i Berlin har för första gången demonstrerat 60 GHz bredbandsradio för trådlös överföring av HD-video data, HDTV, live. Resultatet är robustare överföringar som är okänsligare för störningar.

Detta öppnar möjligheten att använda 60 GHz-bandet för tillämpningar med krav på snabb dataöverföring som okomprimerad överföring av HDTV, snabb internetaccess för passagerare i flygplanskabiner och tåg samt tillämpningar inom medicinsk teknologi och TV-studios.

Tidigare försök vid 60 GHz är byggda på enbart en sändare och mottagare. Det innebär att dataöverföringen bryts när något passerar antennloben vilket inte är acceptabelt för trådlösa nät. Nu har forskarna använt en teknik som heter Multiple-Input-Multiple-Output, MIMO. Med den tekniken behöver antennerna inte linjeras upp och tidigare problem med skuggning, interferens och blockering, elimineras.

Med MIMO-tekniken kan flera sändare och mottagare användas för överföring av signalen, samma signal överförs då något tidsförskjutet till mottagarantennerna genom att signalen har olika gångvägar. Signalerna sätts samman med speciella algoritmer i mottagaren så att korrekt information kan extraheras.

Genom en lyckad kombination av resultat från flera års forskning på MIMO-algoritmer och basbandselektronik på Heinrich Hertz Institutet, och många års erfarenhet från design av kompakta multifunktionella MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuits) för 60 GHz på Chalmers har forskarna tillsammans framgångsrikt lyckats kombinera sina kunskaper för att bygga MIMO-systemet.

60 GHz-bandet är ett licensfritt frekvensband med flera GHz bandbredd vilket öppnar möjligheten för trådlös kommunikation med flera Gbit per sekund i överföringskapacitet.

Kontaktinformation
Mer information:
Herbert Zirath, professor i Höghastighetselektronik vid Avdelningen för Mikrovågselektronik på Chalmers.
Tel: 031-772 1852
herbert.zirath@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera