Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 augusti 2009

Personer som är överviktiga i medelåldern har sämre minnes- och tankeförmåga då de åldras

Personer som har högre body mass index (BMI) i medelåldern har sämre tanke- och minnesförmåga då de blir äldre. Dessutom försämras dessa förmågor snabbare i hög ålder bland dem som var tjockare i medelåldern än bland dem som var smalare.

Förutom att överviktiga och feta personer har en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, så vet vi nu att även hjärnans funktioner påverkas, säger Anna Dahl, doktorand vid Hälsohögskolan i Jönköping. Ett flertal tidigare studier, bland annat från svenska tvillingregistret, har visat att
personer som är överviktiga eller feta i medelåldern har en ökad risk för demens.

– Det nya är att vi har studerat och funnit att hjärnans funktioner påverkas negativt av övervikt i medelåldern även bland personer som inte har någon demenssjukdom, skriver Anna Dahl, i en artikel i Journal of Gerontology.

Minnes- och tankeförmågan försämras snabbare under åldrandet hos dem som hade ett högre BMI i medelåldern.

Studien visar att det inte enbart är den större förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar som leder till sämre minnes- och tankeförmåga bland personer med högre BMI. Förmodligen finns det även andra mekanismer i kroppen som kan förklara sambandet mellan högre BMI och sämre minnes- och tankeförmåga, säger Anna Dahl.

Sambandet mellan fetma och tanke- och minnesförmåga har studerats i en studie från svenska tvillingregistret, den så kallade Swedish Adoption/Twin Study of Aging (SATSA) som är ett samarbete mellan Hälsohögskolan i Jönköping och Karolinska Institutet.

Läs mer om Anna Dahls forskning på www.hhj.hj.se/doc/4285

Kontaktinformation
Ytterligare information lämnas av:
Anna Dahl, mobil: 0731-522 070

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera