Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 augusti 2009

Offentlig äldreomsorg i förändring: det europeiska perspektivet

I många europeiska länder tycks offentlig omsorg ha utvecklats stegvis: länge fanns bara institutionsvård, så tillkom hemhjälp och hemsjukvård, följt mer tvekande av andra slag av stöd, hjälp och services, ofta negligerat i statistiken och av forskningen. Sverige illustrerar väl detta.

Efter 1975 hade Sverige stora nedskärningar i den offentliga omsorgen om man bara beaktar institutionsvård och hemhjälp-hemtjänst, men inte om man ser till alla slag av offentligt stöd.

Även internationellt är täckningsgraden betydligt högre om man beaktar alla serviceformer, bland äldre i allmänhet och bland äldre med någon funktionsnedsättning.

Täckningraden blir 50-100 % högre när alla omsorgsformer beaktas. Länder med mer hemtjänst-hemsjukvård (Israel och Norge) har mer överlappning mellan stödformerna och större valfrihet. Låga nivåer innebär att “brukarna” ibland får använda vad som står till buds.

Länder med låga täckningsgrader har mer familjeomsorg och enbart det. De äldre och deras anhöriga föredrar en blandning av familjeomsorg och offentlig omsorg, inte att staten skall “ta över” helt och hållet.

Läs mer om professor Gerdt Sundströms forskning: www.hhj.hj.se/doc/4883

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete.

Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande – livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD.

Hälsohögskolan har cirka 2000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kontaktinformation
Ytterligare information lämnas av:
Professor Gerdt Sundström, mobil: 070-22 22 180

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera