Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 augusti 2009

Nytt sätt för virus att ta sig ut ur sin värdcell

En ny mekanism för virus att lämna sin värdcell har upptäckts i samarbete mellan forskargrupper vid Pasteurinstitutet i Paris och Uppsala universitet. Studien publiceras i nätupplagan av Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

Bakom den aktuella studien står Dr. David Prangishvilis forskargrupp i virusbiologi vid Pasteurinstitutet, som är huvudansvariga för arbetet, och professor Rolf Bernanders forskargrupp vid Uppsala universitets avdelning för molekylär evolution vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC). Tillsammans har de studerat interaktionen mellan viruset SIRV2 och dess värdorganism Sulfolobus islandicus. Den senare är en mikroorganism tillhörande livets tredje utvecklingslinje, arkéerna, och återfinns runt om på Jorden i heta källor i vulkaniska områden. I den åttio grader varma syran återfinns även viruset, som är anpassat till att överleva och infektera celler under de extrema förhållanden som råder i dessa miljöer.

Den nya mekanismen fungerar enligt följande: När viruspartiklarna är hopfogade och redo att ta sig ut ur cellen för att infektera nya celler tillverkas ett antal pyramidlika strukturer som sticker ut genom cellhöljet. De små pyramiderna öppnas sedan upp, ut mot cellens omgivning, varefter viruspartiklarna kan lämna cellen genom de hål som bildats.

– Tidigare kända mekanismer bygger på att virus knoppar av från cellytan i form av membranblåsor, eller på att cellen bryts ner så att viruspartiklarna kan komma ut i omgivningen, förklarar professor Rolf Bernander, som tillsammans med doktoranderna Karin Ekefjärd och Erik Karlsson står bakom den svenska delen av studien.

– Att hål bildas i cellhöljet är känt sedan tidigare men mekanismen med små pyramider, som ger cellen ett igelkottliknande utseende och sedan öppnas ut mot omgivningen, är helt ny.

Många spännande frågor återstår att lösa: hur ”vet” viruset när det är dags att tillverka pyramiderna, och hur sammanfogas dessa? Hur öppnas pyramiderna, och hur tar sig viruset ut genom de hål som bildas? Är det viruset som bär på ritningen till pyramiderna, eller utnyttjas värdcellens gener och proteiner? Finns det fler virus som utnyttjar liknande system?

– Det är oerhört spännande att få vara med om att upptäcka och försöka förstå tidigare okända biologiska mekanismer, säger Rolf Bernander, som ser fram emot fortsatt samarbete med Dr. David Prangishvilis forskargrupp.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta professor Rolf Bernander, tel: 018-471 46 98, 070-866 75 74, rolf.bernander@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera