Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 augusti 2009

Nya rön kan förbättra vården för reumatiska sjukdomar

Pågående studier har visat att sömnstruktur, känslomässigt stöd och alkoholvanor, bland andra faktorer, är viktiga för en god hälsorelaterad livskvalitet när det gäller patienter med reumatiska sjukdomar. Kunskap om dessa rön kan användas för att förbättra patientvården.

Även om olika medicinska behandlingar har förbättrat situationen för patienter med reumatiska sjukdomar avsevärt, är det fortfarande mycket som är okänt beträffande de faktorer som kan förutsäga ett bättre hälsoresultat. Hälsohögskolan i Jönköping har i samarbete med reumatikersjukhuset Spenshult (det enda i Sverige) flera projekt som belyser patientperspektivet vid reumatiska sjukdomar.

– Ett viktigt fynd i pågående studier är ett bättre hälsoresultat för patienter som känner sig utvilade efter sömn, men även känslomässigt stöd, sömnstruktur, rökning och alkoholvanor framstår som viktiga komponenter. Kunskap om hälsofaktorer som är kopplade till utveckling av god hälsorelaterad livskvalitet skulle kunna vara användbart i kliniskt vårdarbete, säger professor Bengt Fridlund.

Med ett patientperspektiv på orsaken till reumatoid artrit grundat på multiprofessionell forskning, har man förvärvat ny kunskap som bidrar till förståelsen av sjukdomen. Olika begrepp från kvalitativa forskningstekniker angående orsaken kan kopplas till vissa personliga och biologiska faktorer.

– Detta kan ge nya ledtrådar till sjukdomens uppkomst och förbättra den hälsovård som ges. Man kan till exempel förvänta sig att en patient som sätter sjukdomen i samband med fysisk ansträngning kan vara motvillig till ett förslag om att förbättra sjukdomen genom fysisk träning.

Forskningsresultaten realiseras i ett problembaserat inlärningsprogram avsett för patienter med reumatiska sjukdomar som upplever en otillräcklig lindring av smärta och trötthet. Det här programmet är under utvärdering.

Läs mer om Bengt Fridlunds forskning på www.hhj.hj.se/doc/7662

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete.

Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande – livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD.

Hälsohögskolan har cirka 2000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kontaktinformation
Ytterligare information lämnas av:
Bengt Fridlund, mobil: 076-76 11 233

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera