Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 augusti 2009

Ny forskning visar att sjuka barn inte alltid får sitt behov av smärtlindring tillfredsställt

Trots stora satsningar för att minska oro, rädsla och smärta hos barn vid besök i vården är fortfarande ”att ha ont” det barnet fruktar mest, uppger Karin Enskär, docent vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Svenska sjuksköterskor har goda kunskaper om smärta och smärtbehandling, men lyckas ändå inte alltid ge barn den smärtlindring de behöver. Detta beror bl.a. på en stark tilltro till läkemedeltillförsel som den enda behandlingen vid smärta.

Att använda olika typer av icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder, t.ex. att låta barnet spela datorspel eller lyssna på musik, visar sig ha god effekt och uppskattas av barnen som fått pröva detta.

Forskning vid Hälsohögskolan i Jönköping visar bl.a. att sjuksköterskor i Sverige har goda kunskaper och mera smärtlindringsvänliga attityder i jämförelse med sjuksköterskor från både England och Sydafrika.

Det finns flera anledningar till att barn inte alltid får den smärtlindring de behöver. En anledning är att sjuksköterskorna saknar beredskap för oförutsedda händelser i samband med att barnet har ont, detta skapar känslor av maktlöshet och ibland till och med misstro mot det sjuka barnet. Andra orsaker kan vara oförmåga att bedöma barnets smärtnivå eller svårigheter att samarbeta med barnet, föräldrarna och den ansvarige läkaren.

”Icke-farmakologiska” metoder för att lindra barns  smärta används sparsamt av engelska och svenska sjuksköterskor. I jämförelse med sjuksköterskor från t.ex. Sydafrika förlitar sig de svenska sjuksköterskorna i hög utsträckning på läkemedel som det enda sättet att lindra barnets smärta.

Forskningen visar också att barn och ungdomar har stor nytta av att känna kontroll och delaktighet när de genomgår olika smärtsamma undersökningar och behandlingar.

Läs mer om Karin Enskärs forskning på www.hhj.hj.se/doc/4892

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete.

Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande – livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD.

Hälsohögskolan har cirka 2000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kontaktinformation
Ytterligare information lämnas av:
Karin Enskär, mobil: 070-71 91 545

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera