Tema

Bakterier i urberget risk vid slutförvar

Utbränt kärnbränsle ska lagras i den svenska bergrunden i hundratusentals år. En komplikation är att bakterier i grundvattnet riskerar fräta sönder kärnavfallets kopparskydd. Forskare vid Göteborgs universitet har nu upptäckt ett virus som håller de skadliga bakterierna i schack.

I det svenska slutförvaret ska utbränt kärnbränsle förvaras 500 meter ned i urberget i hundratusentals år. Eftersom kärnavfallet är radioaktivt undersöks noggrant de naturliga processer som pågår i underjorden, så att inte de påverkar förvarets säkerhet.

En tänkbart skadlig process är förekomsten av bakterier, som när de andas producerar sulfid – ett ämne som verkar frätande på koppar.

– Eftersom det utbrända kärnbränslet förvaras i kopparkärl kan det i värsta fall leda till att delar av kärnbränslet sprids i området runt förvarningen, säger forskaren Hallgerd Eydal vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.

Genom en särskild forskartunnel som borrats under ön Äspö i Oskarshamn har Hallgerd Eydal tagit prover på ner till 460 meters djup, och studerat de mikroorganismer som lever i grundvattnet. Trots det stora djupet rymmer grundvattnet ett myllrande liv, med upp till 100 miljoner celler per liter vatten.

Studien visar att populationen av sulfidproducerande bakterier begränsas av virus, vilket är gynnsamt för ett eventuellt slutförvar. Problemet är att det i processen alstras näringsämnen som gör cellerna mer aktiva. Att mängden virus är så stor – tio gånger fler än cellerna – antyder att de kopparnedbrytande bakterier som finns i urberget är mycket aktiva.

Avhandlingen Microbial ecology in deep granitic groundwater – activity and impact of viruses försvarades vid en disputation den 5 juni. Handledare var professor Karsten Pedersen.

Kontaktinformation
Kontakt:
Hallgerd Eydal, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
031 786 25 70
0739 27 98 46
hallgerd.eydal@cmb.gu.se

Bilden föreställer en cell av bakterien Desulfovibrio aespoeensis med virus på ytan.

Bakterier i urberget risk vid slutförvar

 lästid ~ 1 min