Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 augusti 2009

Sverige inne i varm klimatperiod

Vinterklimatet i Östersjöområdet har varierat mer under de senaste 500 åren än vad som tidigare kunnat påvisas. Forskning vid Göteborgs universitet visar att vår del av världen haft perioder av både mildare och kyligare vinterklimat. Just nu befinner vi oss i en varm period – men övergången mellan klimattyperna är enligt studien ofta abrupt.

Vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, finns några av världens längsta klimatdataserier med uppgifter om lufttemperatur och isförhållanden i Östersjöområdet för de senaste femhundra åren. Genom att använda nya, statistiska metoder för att studera dataserien har forskaren Christin Eriksson vid Institutionen för geovetenskaper kartlagt klimatets variationer i norra Europa under sedan 1500-talet, med särskilt fokus på vinterklimatet.

Studien visar att Östersjöregionens vinterklimat präglas av mer eller mindre långvariga perioder av antingen milda eller kyliga vintrar. Det överraskande är att studien tydligt visar att övergången mellan de olika klimattyperna skett snabbt. Att flera oberoende serier från Östersjön påvisar dessa övergångar stärker forskarnas uppfattning att vinterklimatet styrs av snabba förändringar.

Med hjälp av dataserien har Christin Eriksson hittat 15 perioder under de senaste 500 åren som avviker från medelvärdet. Av dessa var åtta perioder varmare än medelvärdet, medan sju var kallare. Enligt studien befinner vi oss just nu i en varm period, som pågått sedan slutet på 1800-talet. Studien visar också att det var en större årlig variation mellan vintrarna inom de kalla klimatperioderna än inom de varma.

– För att vi ska förstå på vilket sätt globala klimatförändringar påverkar måste vi förstå hur klimatet varierar på den regionala skalan, säger Christin Eriksson.

I avhandlingen studeras också Östersjöns maximala isutbredning och flodtillförsel. Jämförelsen visar att det senaste århundradets maximala isutbredning i genomsnitt är mindre än isutbredningen under tidigare århundraden, medan färskvattentillförseln varit stabil.

Resultaten antyder att en framtida temperaturökning kan leda till minskad färskvattentillförsel i söder och ökad färskvattentillförsel i norr, vilket kan få stor betydelse för Östersjöns saltbalans och därmed påverka Östersjöns känsliga ekosystem.

Avhandlingen Characterization and reconstruction of 500 years climate in the Baltic Sea Basin försvarades vid en disputation den 5 juni.

Kontaktinformation
Kontakt:
Christin Eriksson, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
0704 388152
christin.eriksson@gvc.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera