Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juli 2009

Nyckeln till hälsa skiljer sig åt mellan kvinnor och män

En nyligen genomförd studie av Carita Håkansson, universitetslektor vid Hälsohögskolan i Jönköping visar att kvinnors hälsa blir bättre av ett balanserat och meningsfullt liv, medan viktigast för männens hälsa är att kunna möta arbetslivets krav.

För att kvinnor ska må bra är det viktigt att förutom arbetet orka och hinna med hem- och familjesysslor samt rekreativa och lustfyllda fritidsaktiviteter. Dessutom är det viktigt för kvinnor att deras sysslor upplevs som viktiga och betydelsefulla. Vidare visar studien att det allra viktigaste för mäns hälsa är att de klarar av arbetslivets krav.

Om kvinnor ska ha en balanserad och hälsosam arbetsnärvaro krävs att de upplever att de orkar och hinner med arbetet samt hem- och familjesysslorna. För männen kunde en balanserad och hälsosam arbetsnärvaro relateras till att de inte upplevde arbetsstress. Studien baseras på att 2683 personer anställda i offentlig sektor i västra Sverige svarat på enkäter vid två tillfällen med två år emellan.

– Kvinnor blir stressade och sjukskrivna om de inte orkar och/eller hinner möta de kombinerade kraven från arbets- och privatlivet, medan mäns hälsa till största delen påverkas av deras arbetsliv, uppger Håkansson.

Studien visar att det behövs olika strategier för att främja hälsa och öka sysselsättningen bland kvinnor respektive män.

Läs mer om Carita Håkanssons forskning på www.hhj.hj.se/doc/8822

Pressbild finns på www.hj.se/press


Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande – livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kontaktinformation
Ytterligare information lämnas av:
Carita Håkansson, mobil: 070-21 08 153

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera