Artikel från Göteborgs universitet
3 juli 2009

3,4 miljoner liter latrin från fritidsbåtar

Förra sommaren gödde fritidsbåtarna Skagerak med ett toalettavfall motsvarande två ton fosfor och 17 ton kväve. En studie vid Göteborgs universitet visar att båtägare tömmer toaletterna i snitt tre kilometer från land – och att 43 procent av båtägarna anser att det inte medför några miljöproblem.

Högsäsong för båtlivet innebär högsäsong för utsläpp av obehandlat toalettavfall nära våra kuster. I dag finns uppskattningsvis 85 000 svenska båtar med toaletter som enbart kan tömmas till sjöss. Enbart längs Bohuslänskusten släppte dessa båtar ut 2,1 miljoner liter toalettavfall förra året, vilket motsvarar utsläpp av två ton fosfor och 17 ton kväve. Det visar en studie vid Institutionen för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs universitet, som genomförts i samråd med Länsstyrelsen Västra Götaland.

Totalt längs Sveriges kuster beräknas 3,4 miljoner liter fekalier och urin släppas ut från fritidsbåtar. Toalettömningarna bidrar till övergödningen och gynnar algblomningen, men skapar framför allt sanitära och estetiska problem med fekalier och toalettpapper som flyter i land längs stränderna. I ett gram fekalier kan det finnas tio miljarder virus och bakterier, vilka riskerar försämra badvattenkvalitén och smitta badande med sjukdomar.

Båtavfallet riskerar också drabba mussel- och ostronodlingar, visar studien. Ostron – som i regel äts råa – filtrerar 1 500 liter havsvatten per dag, vilket leder till 100 gånger högre koncentrationer av föroreningar jämfört med omgivande vatten.

Regeringen har föreslagit ett förbud mot toalettömningar till havs. Lagförslaget är ifrågasatt, bland annat med hänvisning till att det kan bli svårt att övervaka. Situationen kompliceras också av att få båtar – bara 14 procent – är utrustade med sugtömningsanordning. De båtägare som har en sådan anordning är dessutom skeptiska till att använda dem: 7 av 10 båtägare uppger i studien att de aldrig använt en sugtömningsstation.

En förklaring är att stationerna är få: längs hela Sveriges kust beräknas det finnas cirka 100 sugtömningsanläggningar, varav tolv längs Bohuslänskusten (att dela på uppskattningsvis 7 000 bohusländska båtar med suganordning). Enligt studien används stationerna mycket sällan – uppskattningsvis bara tio gånger per station och år. 43 procent av de intervjuade båtägarna är dessutom av åsikten att toalettavfall som töms i havet inte orsakar några miljöproblem.

För att komma tillrätta med fritidsbåtarnas obehandlade toalettavfall föreslår studien flera åtgärder, främst att antalet sugtömningsanläggningar minst bör fördubblas och att mer information måste ut till båtägarna, men också att nya tekniska innovationer krävs för fritidsbåtar och småbåtshamnar.

Rapporten ”Båtavloppet och miljön” har tagits fram på uppdrag av miljökonsultföretaget Melica.

Kontaktinformation
Kontakt: Sandra Johansson, magisterstudent Institutionen för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs universitet
0707-451 467
gusjsand85@student.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera