Tema

Utbildning med hjälp av SMS

I Bangladesh lever 45 procent av befolkningen under existensminimum och utbildningsnivån är låg. Forskare från Örebro universitet arbetar tillsammans med Bangladesh Open University för att ge alla en chans till utbildning. Projektet, som stöds av Sida, har utvecklat en metod som använder mobiltelefonen för att bygga broar mellan studenter och lärare. Genom ett textmeddelande kan studenten nå sin lärare och andra studenter.

Läskunnigheten och utbildningsnivån är generellt mycket låg i Bangladesh. Endast en dryg tredjedel av befolkningen kan läsa och skriva. För att få fler att börja studera måste utbildningen vara lättillgänglig och kostnaderna låga. Dator och internet är det få som har råd med i Bangladesh, men mobiltelefonnätet är väl utbyggt och dessutom billigt.

Mindre än en procent av befolkningen har en dator och större delen av dem bor i huvudstaden. Däremot har i genomsnitt varje hushåll en mobiltelefon. 97procent av befolkningen bor i områden som har mobiltelefontäckning. Unga människor vill ha mobiltelefoner och det har visat sig att även människor som inte har använt någon sorts telefon tidigare lär sig tekniken snabbt.

Genom att utnyttja mobiltelefonnätet har forskare vid Örebro universitet utformat en modell för distansstudier där studenter kan få information om kursen, prov och resultat genom SMS. Studenterna registrerar sig genom att skicka ett textmeddelande. Föreläsningarna sänds på TV eller skickas ut som VHS eller DVD, men för att delta interaktivt måste man vara registrerad. Antalet SMS ger läraren information om hur många som tar del av de olika föreläsningarna.

– Vi arbetar för att det tekniskt och ekonomiskt ska vara möjligt att ge distanskurser över hela Bangladesh. Genom att kombinera video och innovativ pedagogik, och samtidigt utnyttja mobiltelefoner, hoppas vi kunna nå ut även till människor på landsbygden, säger Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet.

Med hjälp av internet kan man nå fram med mer information än med mobiltelefoner. Men det är inte bara information som är viktigt utan kommunikation. Få studenter, cirka 1 av 10, slutför distansstudier i Bangladesh.

– Ett av skälen är att det endast förekommit knapphändig eller ingen kommunikation mellan lärare och studenter. Tidigare spelade läraren in föreläsningar som sändes på TV. Nu är föreläsningen direktsänd och studenterna skickar svar med SMS och läraren ringer upp någon för att diskutera, säger Åke Grönlund.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Åke Grönlund, 070-585 17 90. E-post: ake.gronlund@oru.se

Utbildning med hjälp av SMS

 lästid ~ 2 min