Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2009

Messengerkulturen kartlagd

Piratpartiet gjorde ett succéresultat i EU-valet nyligen och störst var intresset från unga som kan sägas tillhöra en ”messengerkultur” bland IT-användarna. Nu har forskare tittat närmare på vad som kännetecknar denna grupp och konstaterar att deras mångfacetterade kommunikationsmönster utvecklas snarare än avtar med stigande ålder.

I en tidigare delrapport från Nationellt IT-användarcentrum, ”Nya användarmönster”, rapporterades om de två kulturerna på internet, och om de utmaningar som detta ställer på samhället.

Den ena kulturen, mejlgenerationens kultur, kännetecknas av envägskommunikation, som att e-posta, söka information, ta del av nyheter, betala räkningar och beställa resor. Kommunikationen är ”vertikal” och knyter samman företag med sina kunder, och myndigheter med medborgare.  

Den andra kulturen, messengergenerationen, utmärks av tvåvägskommunikation där användarna samtidigt är konsumenter av information och producenter av innehåll i ett integrerat nätverk. Detta är en värld av chatt, nätgemenskaper, bloggar och andra sociala tjänster och kommunikationen är ”horisontell”.

I en ny delrapport presenteras en kartläggning som visar att messengerkulturen är långt ifrån är homogen. En tredjedel av användarna uppvisar tydliga profiler som att driva egna bloggar, bidra med populärkultur eller material till Wikipedia och öppen källkod. Bland de övriga märks ingen specifik inriktning, men det finns nyansskillnader i användningen, dvs hur ofta man medverkar i nätgemenskaper, laddar upp videoklipp på Youtube eller skriver inlägg på andras bloggar eller webbsidor.

– Intressant att konstatera är att profileringen ökar med stigande ålder. Bland de yngre är den sociala inriktningen viktigast, medan bidragen med stigande ålder blir av allt mer kvalificerad natur – samtidigt som de riktas till en vidare krets likasinnade som man inte känner, säger Håkan Selg, projektledare för studien.

Studien ger inget stöd till uppfattningen att ”chattandet” skulle vara begränsat till ungdomsåren, utan det är ett sätt att samspela med omvärlden som man successivt växer in i och fortsätter med. Men messengerkulturen utnyttjar chatt, e-post, och SMS ungefär lika mycket. Chatten tränger inte undan e-postanvändningen.

De nya kommunikationsverktygen öppnar möjligheter för den enskilde att hålla täta kontakter med ett mycket större antal personer än tidigare. Detta rymmer både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt som få inom mejlgenerationen har uppmärksammat.

– Ofta hörs istället ett beklagande att de sociala kontakterna på nätet ersätter andra och mer ”naturliga” umgängesformer. Men den här studien visar att det ena inte utesluter det andra utan snarare att man kommunicerar mer på flera olika sätt, säger Håkan Selg.

Om huvudstudien:
InternetExplorers är en undersökning av IT-användningen hos studenter, doktorander och lärare/forskare vid 32 svenska universitet och högskolor som finansieras av VINNOVA.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Håkan Selg, projektledare, 070-630 00 85 eller selg@nita.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera