Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2009

Lysande nanopartikel som kontrastämne

Nanopartiklar med självlysande joner kan styras mot olika celldelar i växter och djur. Upptäckten kan komma att få betydelse inom medicinen.

Självlysande partiklar kan hjälpa oss att studera processer i levande material, både i växter och i djur.

Upptäckten kan komma att få betydelse inom medicinen och inom växtfysiologin, t.ex. när man vill se hur olika delar av organismen växer och hur tumörer eller kroniska inflammationer uppstår.

Kemister vid SLU har lyckats framställa nanopartiklar av bariumtitanat, bara fem nanometer stora. Partiklarna är biokompatibla, dvs. de tolereras av cellerna. Genom att man kopplar dem till biomarkörer, dvs. molekyler som binder specifikt till olika delar i en levande cell, kan de lätt riktas mot olika mål.

Nanopartiklarna görs självlysande genom att man dopar dem med katjoner av sällsynta jordartsmetaller, t.ex. europium (Eu).

Tulpaner fick under tre dagar stå i en lösning med europiumdopade bariumtitanatpartiklar kopplade till biomarkören etylfosfonat, som styrde partiklarna mot cellmembranen.

Det visade sig i dessa preliminära experiment att nanopartikeln lätt togs upp med vätskeflödet.

Med hjälp av ett speciellt epifluorescensmikroskop kunde man tydligt se de självlysande partiklarna i tulpanernas cellmembran. Nu återstår att undersöka om det är lika lätt att använda tekniken i djurceller.

Kontaktinformation
Precursor and solvent effects in the non-hydrolytic synthesis of complex oxide nanoparticles for bio-imaging applications by the ether elimination (Bradley) reaction, 2009. Chemistry – A European Journal, http://www3.interscience.wiley.com/journal/122461202/abstract

nstitutionen för kemi, http://www.kemi.slu.se/

Robert.Pazik@kemi.slu.se, 018-67 22 24

Gulaim.Seisenbaeva@kemi.slu.se, 018-67 15 41

Vadim.Kessler@kemi.slu.se, 018-67 15 41

Institutionen för mikrobiologi, http://www.mikrob.slu.se/

Sebastian.Hakansson@mikrob.slu.se, 018-67 32 04. 018-67 32 83

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera