Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juni 2009

Magsårsbakterie manipulerar kroppens försvar

Helicobacter pylori överlever i kroppen genom att manipulera viktiga celler i immunsystemet så att försvaret blir mindre aggressivt. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. Upptäckten kan förhoppningsvis leda till nya behandlingar mot den vanliga magsårsbakterien.

Ungefär hälften av världens befolkning har Helicobacter pylori, framför allt i magen. De flesta infekterade får aldrig några symtom, men drygt tio procent får magsår och cirka en procent utvecklar magsäckscancer på grund av infektionen.
– Ofta blir man infekterad som barn och om man inte får behandling med antibiotika kommer man sedan att leva med bakterien resten av sitt liv. Immunsystemet klarar inte att eliminera Helicobacter pylori på egen hand, och nu har vi en bättre förståelse för varför det är så, säger biologen Bert Kindlund som skrivit avhandlingen.

Avhandlingen visar att en celltyp i immunförsvaret som kallas regulatoriska T-celler dämpar immunförsvaret mot Helicobacter pylori och därmed gör det möjligt för bakterien att utveckla en kronisk infektion.
– Om vi kan hämma de regulatoriska cellerna skulle vi kanske kunna få ett kraftigare immunsvar och då skulle kroppen bättre klara av att göra sig av med bakterien. Det kan vara en ny behandlingsstrategi mot Helicobacter pylori, säger Bert Kindlund.

Bakterien manipulerar dessutom immunsystemet så att de försvarsdämpande regulatoriska cellerna i magsäckens slemhinna blir fler. Detta sker även vid magcancer.
– En viktig fråga för oss har varit att förstå varifrån det ökade antalet regulatoriska T-celler i tumörslemhinnan kommer, eftersom det skulle underlätta utvecklingen av en behandling mot magsäckscancer. Vi har kunnat visa att de regulatoriska T-cellerna dels aktivt verkar rekryteras från blodet och in i tumörslemhinnan och dels också delar sig snabbare i tumörslemhinnan, säger Bert Kindlund.


Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi
Avhandlingens titel: Regulatory CD4+FOXP3+ T cells in Helicobacter pylori-induced disease

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Bert Kindlund, biolog, telefon 073-535 49 96, e-post bert.kindlund@microbio.gu.se

Handledare:
Docent Samuel Lundin, telefon 031-786 6207, e-post samuel.lundin@microbio.gu.se
Docent Åsa Sjöling, telefon 031-786 62 32, e-post asa.sjoling@microbio.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera