Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 juni 2009

Muterat enzym vid ALS ger omfattande konsekvenser

Inte mindre än 420 proteiner som återfinns i nervsystemet påverkas av att enzymet SOD1 är förändrat vid ALS. Detta innebär att även andra cellgrupper än motoriska nervceller måste vara påverkade, skriver ALS-forskare vid Umeå universitet i tidskriften Molecular Cell Proteomics.

Det har varit känt i mer än 15 år att mutationer i genen för superoxiddismutas-1 (SOD1) orsakar den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateralskleros, ALS. Trots detta är mekanismen för hur det förändrade proteinet orsakar sjukdom okänd.

För att förstå mer om denna mekanism analyserades hur muterat SOD1, uttryckt i transgena möss, påverkar uttrycket av alla andra proteiner i ryggmärg före utvecklingen av symptom. Detta jämfördes sedan med kontrollmöss.

Med hjälp av proteinanalysmetoder som 2-dimensionella proteingeler och masspektrometri kunde uttrycket av 1800 protein studeras samtidigt. Det kanske intressantaste fyndet var att 420 av de 1800 detekterade proteinerna signifikant bidrog till skillnaden mellan de friska och de insjuknade grupperna. Det visar hur omfattande effekten av muterad SOD1 är och att inte bara motorneuronen utan också andra celltyper i ryggmärgen måste vara påverkade.

54 starkt avvikande proteiner kunde identifieras. Fördjupad analys av dessa tyder på att aktivering av oxidativ stress, förändrad proteinnedbrytning och påverkan på mitokondriefunktion är några konsekvenser av muterat SOD1 vilka alla kan bidra till utvecklingen av ALS.

Referens
Bergemalm D, Forsberg K, Jonsson PA, Graffmo KS, Brännström T, Andersen PM, Antti H, Marklund SL. Changes in the spinal cord proteome of an amyotrophic lateral sclerosis murine model determined by differential in-gel electrophoresis. Mol Cell Proteomics. 2009 Apr 8. [Epub ahead of print]

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Daniel Bergemalm, doktorand vid Inst. för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi, Umeå universitet på mobiltelefon 070-300 31 44 eller e-post daniel.bergemalm@medbio.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera