Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2009

Bilens varningssystem måste anpassas till förarens kultur

Säkerhetssystem som varnar bilföraren i ett tidigt skede har positiva effekter på förarbeteendet. Men systemen måste skräddarsys för sin marknad för att bli accepterade av förarna. Kulturella skillnader är avgörande för förståelsen av varningssignaler visar interaktionsforskaren Anders Lindgrens studie från Sverige och Kina.

Anders Lindgrens forskning om svenska och kinesiska bilförares behov av säkerhetssystem, visar att när information från systemen ger föraren längre reaktionstid, kan de hjälpa föraren att förstå säkerhetsmarginalerna så att de kör säkrare. Varningarna gjorde att förarna körde med längre följeavstånd och blev mer medvetna om trafiksituationen. Resultaten visar också att informationen behöver skräddarsys för sin marknad för att accepteras av förarna.

– Slutsatserna i studierna visar att de svenska förarna föredrog att information presenteras visuellt på en skärm. De kinesiska förarna ville hellre att informationen förmedlas med ljud, säger Anders Lindgren.

Kulturella skillnader avgör i hög grad hur förare förstår och accepterar information från säkerhetssystemen och i vilka situationer de tycker att informationen är nödvändig.

Foto: Anders Lindgren
– Både Kina och Sverige har liknande trafikregler, men i Kina kör man i stor utsträckning efter sociala normer och i Sverige efter trafikreglerna. Som ett exempel så är det förbjudet att köra om på vägrenen i båda länderna, en regel som de flesta svenska förare efterlever men som många kinesiska förare tenderar att bryta mot. En utmaning för ett säkerhetssystem är att det ska hjälpa förare med olika beteenden att köra säkert, säger han.

Många av dagens rekommendationer för informationspresentation i fordon är baserade på västerländsk forskning. Resultaten visar att dessa rekommendationer inte är användbara i ett land som Kina, då acceptansen för denna typ av information visat sig vara låg. Undersökningarna av den kinesiska marknaden är bland de första i sitt slag.

I forskningsprojektet har Anders Lindgren tagit fram ett integrerat sätt att presentera information från flera olika säkerhetssystem. I designprocessen har bilförare deltagit i olika stadier för att utvärdera systemen.
I forskningsprojektet har Anders Lindgren samarbetat med Sino European Usability Center, Dalian Maritime University. Projektet ingår i OPTIVe, ett samarbete mellan Chalmers, IT-universitetet i Göteborg och Luleå tekniska universitet, med stöd av IVSS, Vägverket och Volvo personvagnar.
Anders Lindgren är knuten till SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum, vid Chalmers, som är placerat i Lindholmen Science Park.

Avhandlingen Driving Safe in the Future – HMI for Integrated Advanced Driver Assistance Systems försvarades den 8 juni.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Anders Lindgren, Institutionen för data- och informationsteknik, anders.lindgren@chalmers.se, 070-205 75 98.

Handledare: Fang Chen, Institutionen för data- och informationsteknik, 031-772 10 76, fang.chen@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera