Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2009

Kartläggning av rutenium-katalysatorer ger förbättrade kemiska processer

För att kunna göra kemiska processer snabbare, effektivare och billigare har doktoranden Jenny Åberg vid Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet undersökt hur katalysatorer som används för att framställa kemiska föreningar genom så kallad väte-transfer fungerar. Undersökningen har bland annat resulterat i en bättre förståelse för katalysatorernas funktion vilket presenteras i den avhandling som läggs fram den 12 juni.

För att kunna förstå hur katalysatorn ska kunna utvecklas och bli mer effektiv har Jenny Åberg i sin forskning studerat bland annat den katalysator som professor Jan-Erling Bäckvall vid Stockholms universitet utvecklat. Katalysatorn används i kombination med ett enzym för att skapa så kallade enantiomert rena föreningar. Många kemiska substanser finns i två olika former, enantiomerer.

– Det speciella med enantiomerer är att de är varandras spegelbilder och förhåller sig till varandra ungefär som höger och vänster hand. I naturen är bara den ena formen naturligt förekommande och om man syntetiserar till exempel ett läkemedel är det viktigt att kunna göra enbart den ena av de två formerna. Det är viktigt därför att det kan vara så att den ena av formerna ger den önskade effekten, medan den andra ger oönskade bieffekter, säger Jenny Åberg.

För att kunna utveckla en katalysator är det viktigt att förstå hur den fungerar, annars får man mer eller mindre gissa sig till vilka förändringar som eventuellt kan leda till förbättrade processer. Därför är så kallade mekanistiska studier nödvändiga. Mekanismen talar om hur en reaktion går till och i sin undersökning har Jenny Åberg studerat mekanismen för några olika rutenium-katalysatorer.

I den forskningsgrupp där Jenny Åberg har arbetat har flera olika kemiska processer utvecklats, där en rutenium-katalysator används i kombination med ett enzym för att framställa enantiomert rena föreningar på syntetisk väg.

– De här processerna har varit framgångsrika men de har fortfarande begränsningar. Jag har bland jobbat med att kartlägga hur två olika rutenium-katalysatorer som används i den här sortens kemiska processer fungerar.

Förutom den katalysator som utvecklats i gruppen har jag studerat ett par andra relaterade rutenium-baserade katalysatorer som också används för att framställa enantiomert rena föreningar. Enantiomert renhet är en önskvärd effekt eftersom till exempel människans kropp reagerar på olika sätt på de olika typer av enantiomerer som finns i läkemedel, säger Jenny Åberg.

Avhandlingens titel: Mechanistic Studies on Ruthenium-Catalyzed Hydrogen Transfer Reactions.

För ytterligare information
Jenny Åberg, Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet, tel. 073-255 92 59, e-post jennya@organ.su.se.

För bild
press@su.se eller 08-16 40 90.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera