Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2009

Effekter av ärvda värden i webbdesign

Köp mark hos oss för 1 krona! Fira semestern hos oss! Kommunernas budskap är många och skiljer sig från kommun till kommun. Det är viktigt att ha ändamål och målgrupp i åtanke inte bara när det gäller vad man säger utan även hur man säger det. En avhandling vid Örebro universitet visar vikten av att reflektera över vilka effekter en design för med sig.

– Det är viktigt att inte enbart välja en design för att den är snygg utan även reflektera över vilka värden som kommuniceras. Man ska vara medveten om att en design innebär att man prioriterar vissa värden över andra, säger Emma Eliason, som skrivit avhandlingen i informatik vid Örebro universitet.

Hon identifierar sju designkategorier av kommuners förstasidor och de värden de kommunicerar: nyhetstidningen, broschyren, reklamsidan, marknadsföringssidan, portalen och filtret. I nästa steg undersöker hon hur värden ärvs och vilka effekter det medför när man medvetet eller omedvetet efterliknar en viss design på kommunens hemsida.

En vanligt förekommande design är att man bygger upp sin kommunsida efter nyhetssidans modell. En design som prioriterar nyheter, vilket kan medföra förväntningar på att informationen uppdateras ofta. Nackdelen, som man kanske inte har tänkt på, är att det kan medföra att användarna inte tittar på de banners som läggs i högerkanten. De uppfattas som reklam eftersom det är det vanliga på tidningssidorna. Vilket i sin tur innebär att viktiga saker som kommuniceras via en banner inte når fram till den tänkta målgruppen.

I användarstudierna visade det sig att värden ärvs dels från förväntningar som man har på en kommun, tidigare erfarenheter med andra webbsidor och förväntningar på den design som används.

Kommunerna använder sina hemsidor för olika ändamål. Vissa kommuner försöker uppmuntra nya människor att flytta dit medan andra vill locka turister. Gemensamt har dessa att de vill marknadsföra sina kommuner till utomstående och ett sätt är att göra sidan som en broschyr med fina bilder och rubriker som ”Köp mark hos oss för 1 krona!”.

Andra kommuner prioriterar information till människor som redan bor i kommunen. Var finns närmsta återvinningsstation? Vart vänder jag mig med frågor angående dagisplats?  Det gäller att hitta den design som passar den egna kommunens ändamål och målgrupp och då måste man ha man tänkt igenom vilka olika effekter den design man har valt får, samt vilka prioriteringar man därmed gör och vad man faktiskt väljer att inte prioritera

– Ett exempel på hur värden omedvetet kan ärvas i en design är en hemsida som tog inspiration från en spelsida. Användarna fick känslan av att en gubbe skulle dyka upp på skärmen i vilket ögonblick som helst. Det var inte den effekten man hade tänkt, utan man ville göra en annorlunda design, säger Emma Eliason.

Emma Eliasons avhandling ger kommuner en designguide genom att visa vilket ärvt handlingsutrymme man har som designer att röra sig inom i design av kommunwebbplatser.

– Under arbetets gång har en del kommuner hört av sig för att få reda på vilken designkategori de tillhör och vilka effekter det för med sig. Jag hoppas att min avhandling kan bli en hjälp för dem att ta medvetna designbeslut, säger Emma Eliason.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Emma Eliason: 070 180 821

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera