Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2009

Video ökar tryggheten för föräldrar till för tidigt födda

Möten med specialutbildad personal hemma i sovrummet – det är nu möjligt för föräldrar till för tidigt födda barn. “Genom enkel videokonferensteknik kan man ha kontakt med personalen på barnintensiven dygnet runt. Det ökar föräldrarnas trygghet vid hemkomsten”. Det säger Birgitta Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet.

Genom medicinska och tekniska framsteg kan idag även mycket för tidigt födda överleva men ofta krävs lång vård på barnavdelning. Föräldrarna är i stort behov av stöd, inte minst vid hemkomsten.

– Att ett barn föds långt före planerat kan vara både traumatisk och omvälvande. När man kommer hem efter en lång sjukhusvistelse blir omställningen enorm. Barnet kan vara medicinskt stabilt men föräldrarna har inte hunnit förbereda sig mentalt, säger Birgitta Lindberg.

I hennes forskning har familjen fått med sig en liten videokonferensutrustning hem och därmed enkelt kunnat ha kontinuerlig kontakt med sjukhuset.  

– Känslan är som vid ett vanligt möte. Eftersom man ser varandra går det att avläsa mycket via kroppsspråket som man annars missar vid telefonsamtal, säger Birgitta Lindberg.

Vetskapen om att personalen är tillgäng dygnet runt minskar föräldrarnas stress och oro, inte minst när avståndet till sjukhuset är stort.

Forskningen ska bidra till att öka insikten om hur det är att få ett barn som fötts för tidigt och hur sjukvården ska kunna ge kvalificerat stöd till mammorna och papporna.

– Tekniken har många andra användningsområden. Barn med cancer som vårdas hemma eller barn med kramper är bara några exempel, säger Birgitta Lindberg.

Projektet har bedrivits i samarbete med avdelning 56 på Sunderby sjukhus.

Kontaktinformation
Upplysningar:
Universitetsadjunkt Birgitta Lindberg
Tel 0920 – 49 38 56
birgitta.lindberg@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera