Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2009

Hopp om nytt vaccin mot farlig bakterie

Meningokocker är bakterier som kan orsaka blodförgiftning och epidemisk hjärnhinneinflammation, och dödligheten är hög. Men i dag finns inget vaccin som skulle ge tillräckligt skydd vid en ökad smittspridning i Sverige. Det konstaterar Örebroforskaren Susanne Jacobsson som har kartlagt de olika typer av bakterien som finns i landet. Hon deltar därför i ett internationellt samarbete för att ta fram ett nytt och bredare vaccin mot meningokocker.

– Det är ett stort problem att det inte finns något brett vaccin som skyddar mot den grupp meningokocker som är den vanligaste i Europa, USA och Kanada och som orsakar en stor del av dödligheten i dessa länder, säger Susanne Jacobsson.

Hon är biomedicinsk analytiker på Universitetssjukhuset Örebro och presenterar sina forskningsresultat i en doktorsavhandling i biomedicin vid Örebro universitet.

– Hittills har det dock bara varit enstaka sjukdomsfall eller mindre, avgränsade utbrott i Sverige, i genomsnitt knappt 60 fall per år under de senaste tolv åren. Men både Norge och Finland har haft epidemier under 1970- och 1980-talen.

Bakterien (Neisseria meningitidis) sprids mellan människor via direktkontakt eller luftburen droppsmitta, till exempel genom salivkontakt eller nysningar. Infektionen går att behandla med antibiotika, men trots detta dör drygt tio procent av patienterna. Sjukdomsförloppet kan vara snabbt, ofta bara några timmar.

Sjukdomar orsakade av meningokocker är dock ovanliga, och så många som tio procent av befolkningen bär på bakterien utan att märka något av det.

Alla typer av meningokocker orsakar inte sjukdom. Det finns tolv typer, eller serogrupper, av meningokocker, och av dessa är bara sex potentiellt farliga. Susanne Jacobsson har kartlagt vilka av dessa som finns i Sverige och undersökningen visar att den stam som är vanligast här är grupp B, en av de två typer som det saknas fungerade vaccin mot.

Som ett led i sin forskning har Susanne Jacobsson därför deltagit i ett internationellt samarbete, med målet att utveckla ett brett vaccin mot flera grupper av meningokocker. Hennes bidrag har varit att undersöka om ett antal nya vaccinkandidater skulle ha verkan mot de meningokocker som finns i Sverige, framför allt grupp B.

Metoden bygger på att identifiera ett eller flera protein som finns på bakteriernas yta och som kan fungera som antigener. Det innebär att kroppens immunförsvar reagerar på dem och bildar antikroppar, som sedan utgör ett skydd mot att infekteras av bakterien.

– Enligt våra resultat är dessa proteiner väl lämpade att ingå i ett nytt brett meningokockvaccin. Av de sex proteiner som vi undersökte fanns fem hos alla bakterierna. Det skulle lösa det problem som vi har i dag med att det saknas vaccin som täcker grupp B, säger Susanne Jacobsson.

Susanne Jacobsson disputerar 5 juni på avhandlingen “Characterisation of Neisseria meningitidis from a virulence and immunogenic perspective that includes variations in novel vaccin antigens”.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Susanne Jacobsson, 070-974 98 14 eller susanne.jacobsson@orebroll.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera