Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2009

Modell för nybildning av blodkärl utmanas

Inväxt och nybildning av blodkärl, som måste till för att ett sår ska läka eller en tumör tillväxa, har man ansett sker genom att kärlet ”förgrenas” och växer vidare mot en kemisk gradient av tillväxtfaktorer. Nu har en forskargrupp vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet visat att mekaniska dragkrafter är betydligt viktigare än man hittills anat.

Resultaten, som publiceras idag i tidskriften Nature Medicine, öppnar ett nytt fält för att utveckla behandlingar.

Nybildning av blodkärl sker vid normala fysiologiska processer, t ex när sår läker, barn växer, eller livmoderslemhinnan byggs upp för att kunna ta emot ett befruktat ägg. Det är också en avgörande mekanism vid exempelvis tumörsjukdomar, reumatism och vissa ögonsjukdomar.

Hur nybildning och inväxt av blodkärl sker har varit ofullständigt känt. Man har antagit att mekanismerna är desamma som vid embryonal utveckling, vilket sannolikt är en stark förenkling. Anläggningen av kärlsystemet i fostret sker på ett välorganiserat och reproducerbart sätt som gör att vi alla har blodkärlssystem som ser likartade ut. Däremot sker kärlnybildning vid t ex sårläkning och tumörväxt i en kaotisk miljö där det är svårt att se att det skulle finnas väldefinierade gradienter av tillväxtfaktorer och man har inte heller kunnat påvisa några sådana.

– Till skillnad mot dessa tidigare modeller visar våra resultat att vid sårläkning sker inväxt av nya blodkärl via mekaniska krafter som drar in redan befintliga blodkärl i såret när det läker, säger Pär Gerwins, som lett studien och är läkare och interventionsradiolog på Akademiska sjukhuset samt forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet.

Det är sedan länge känt att specialiserade bindvävsceller, s.k. myofibroblaster, vandrar in i och drar ihop såret. I den nu publicerade studien visar man att denna sårkontraktion styr inväxt av nya blodkärl. Eftersom det, åtminstone till en början, handlar om expansion av redan befintliga blodkärl som har kontinuerlig blodcirkulation får man snabbt inväxt av fullt funktionsdugliga kärl, vilket är vad man ser vid sårläkning.

Studien förklarar inte bara en grundläggande biologisk mekanism utan ger även uppslag för nya terapeutiska mål vid behandling av olika sjukdomstillstånd. Eftersom myofibroblaster återfinns i relativt stor mängd i bl.a. tumörer är en möjlig strategi att försöka blockera dessa bindvävscellers kontraherande förmåga. Den nya modellen kan också till del förklara varför behandling av tumörsjukdomar med blodkärlshämmande substanser inte blivit den succé man hoppats på.

Modellen kan också förklara mekanismen bakom den positiva effekten av ”vaccuum assisted wound closure” (VAC). Detta är en behandlingsmetod för svårläkta sår där man lägger på ett lufttätt förband och sedan skapar ett undertryck i såret med hjälp av en sug vilket ger ett kontinuerligt mekaniskt drag i underliggande vävnad. Den blodkärlsrika sårläkningsvävnaden bildas då mycket snabbare vilket påskyndar sårläkningen betydligt. Förhoppningen är att man nu även skall kunna förstå varför en del sår inte läker samt att utveckla nya typer av sårbehandlingar.

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta: Pär Gerwins, tel: 018-471 43 66, 073-984 82 07, e-post: Par.Gerwins@imbim.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera