Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2009

Förenar det bästa ur två världar

Informatikerns fält ligger mellan dataingenjörens och samhällsvetarens och datorn ses som ett verktyg men forskningens grundtanke är att förändra människors vardag. Kai Wistrands avhandling, som är den första i informatik vid Örebro universitet, för samman två olika kunskapstraditioner och formulerar en utvecklad syn på systemutveckling. Förhoppningen är att göra det enklare för metodanvändare.

Informatikämnet vid Örebro universitet undersöker arbetet rörande utvecklingen av olika informationssystem. Att skapa system som är kapabla att tillgodose kundens krav kräver effektiv design för att kunderna verkligen ska få det system de beställt.

Syftet med Kai Wistrands forskning, är en back-to-basic inställning till hur man kan betrakta systemutvecklingsmetoder. Avhandlingen föreslår att metoder bör betraktas som bestående av ett antal delar som var och en för sig förklarar sin rationalitet men som även tillsammans kan förklara en sammanhängande kedja av rationalitet genom en hel systemutvecklingsprocess. Om man har en gemensam metodkomponentsyn blir det lättare för forskare och praktiker att utbyta information och idéer. I förlängningen är det en hjälp för att göra det enklare att skapa bättre informationssystem.

Forskningen kring systemutvecklingsmetoder är delad i två olika falanger. Det mer traditionella Information Systems Development, ISD, fokuserar på problem och teoretiska eller filosofiska aspekter. Den andra falangen, Method Engineering (ME), som Kai Wistrand har sin bakgrund inom, är mer praktiskt orienterad och är inriktad på att lösa problem. Skillnaderna har gjort att de två falangerna ofta har beskyllt varandra för att missa aspekter som betonas inom det egna forskningsområdet. Kai Wistrand vill skapa en gemensam grund genom sin analys av de båda fältens svagheter och styrkor.

– Man kan säga att ISD syftar till att göra rätt saker men ME syftar till att göra saker på rätt sätt. Om man blir medveten om de här problemen kan man göra rätt saker på rätt sätt, säger Kai Wistrand.

Kai Wistrands centrala koncept, metodrationalitet, har testats i tre fallstudier som involverar IT, kommunikation och undervisning. Med undervisningsgruppen till exempel kunde man tydligt se att de studenter, som fick metoden presenterad i form av ett antal metodkomponenter som var och en speglade en egen metodrationalitet, klarade sig bättre än de som fick metoden presenterad stegvis, likt ett recept i en kokbok. Det förstnämnda skapar en djupare förståelse för processen att utveckla informationssystem.

Metoderna har avlöst varandra under åren. RUP, var på modet för några år sedan och nu talar man om Agilemetoder. Först kom XP och idag är det SCRUM som är på tapeten. Problemet är att branschen fortfarande tror att det går att hitta den ”perfekta” metoden.

– Systemutvecklingsbranschen bör förbättra och använda den professionalitet man besitter för att genomskåda alla nya metoder som kommer. Man bör värdera alla nya idéer och fråga sig vilken form av förändring de innebär, säger Kai Wistrand.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Kai Wistrand: 070 611 9393
Email: kai.wistrand@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera