Tema

10 000 år gammal val påträffad på Västkusten

Ett omkring 10 000 år gammalt valskelett har påträffats i samband med E 6-utbyggnaden Strömstad. Valbenen undersöks nu av forskare vid Göteborgs universitet – som bland annat vill se om fyndet är den mystiska ”swedenborgsvalen”.

Valbenen påträffades i mitten av april söder om Skee i Strömstad kommun, i samband med grävarbeten vid utbyggnaden av E6. Det näst intill intakta valskelettet, mellan 15 och 20 meter långt, har nu studerats av forskare vid Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet, som kan konstatera att valen är en rätval.

Det finns idag fyra arter av rätval. Men det som gör fyndet extra intressant är att påträffade valbenen i storlek och utformning påminner om en femte art: den mystiska ”swedenborgsvalen”, första gången beskriven av vetenskapsmannen Emmanuel Swedenborg på 1700-talet.

–Det finns tidigare benfynd i Västsverige från det man tror är swedenborgs rätval. Men eftersom det är komplicerat att artbestämma valben som påträffas i jord är det inte utrett om valen verkligen funnits, det kan lika gärna vara en myt, säger zoologen Thomas Dahlgren.

För att artbestämma valfyndet har Thomas Dahlgren och hans kollega Leif Jonsson tagit DNA-prover som ska analyseras i samarbete med forskare på the Natural History Museum i London.

Valbenen är intressanta ur fler aspekter. Runt benbitarna, som låg väl samlade i en leravsättning, påträffades rester av marina organismer som även de tillhör numera utrotade arter.

– Jakten på de stora valarterna, som ledde till att den atlantiska gråvalen och kanske swedenborgsvalen utrotades, kan också ha orsakat utrotningen av ett stort antal arter som är beroende av valkadaver för att överleva, säger Thomas Dahlgren.

Valbenen tros vara omkring 10 000 år gamla och påträffades 75 meter över havsytan, men på en plats som vid den tiden låg långt ut i kustbandet. Att benen kunnat bevaras så länge tros bero på att packats in i fin, syrefri lera.

Det största valbenet, cirka 2,5 meter långt, är en del av ett käkben. Till de mindre benen hör bland annat en ryggkota. Diskussioner pågårom benen kan tas om hand och eventuellt visas upp för allmänheten.

Kontaktinformation
Kontakt:
Thomas Dahlgren, forskarassistent, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet
0703-662042

Fakta swedenborgsval (Balaena swedenbo´rgii)
Valarten anses ha förekommit i Nordsjön från inlandsisens avsmältning och fram till för cirka 8 000 år sedan, och därefter dött ut. Ett tiotal benfynd av arten finns från Västsverige. Det har dock spekulerats i att benfynden förväxlats med andra arters, och att swedenborgsvalen aldrig existerat. Källa: Nationalencyklopedin

10 000 år gammal val påträffad på Västkusten

 lästid ~ 2 min