Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2009

Vattenbrist kräver nytänkande

Vattenbrist är en global miljöfråga. Storskalig bevattning gör att många floder redan nu hotas av uttorkning och är inte en hållbar metod för framtiden. För att kunna tillgodose efterfrågan på mat behövs dubbelt så mycket vatten fram till 2050. Det kräver nya metoder i jordbruket.

Mats Lannerstad vid Linköpings universitet har studerat de komplexa sambanden mellan vatten och jordbruksproduktion. I hans avhandling ingår en omfattande studie av Bhavani avrinningsområde i Tamil Nadu i södra Indien. Genom att studera såväl hydrologiska faktorer som befolkningsökning, variationer i klimat och jordbruksproduktion beskriver han vad som händer när konkurrensen om vattnet ökar.

– Att klarlägga hela samhällets relation till vattenresurserna ger en djupare förståelse för vad som händer i ett avrinningsområde när floder torkar ut, säger Mats Lannerstad.

Han menar att bönderna ofta framställs som passiva offer för uttorkade vattendrag, men visar i sin studie att många jordbrukare anpassar sig och ser nya möjligheter. Bönderna utgör en stark kraft som påverkar utvecklingen av vattenförsörjningen i växelverkan med naturen, myndigheter, teknikutvecklingen och andra bönder.

– Den enes vattenanvändning påverkar den andres. Den växande skara som på olika sätt använder vattnet bildar en komplex väv av vattenutnyttjande som gör det svårt att planera och styra hur vattnet används i ett område.

Böndernas strategier går ut på att skaffa mer vatten från flera olika källor, men de kan också anpassa jordbruket till tillgången på vatten genom att odla grödor som kräver mindre vatten.

Förutom fallstudien innehåller avhandlingen en analys som visar att jordbrukets behov av vatten fördubblas till år 2050, förutsatt att vi fortsätter använda vatten på samma sätt som idag och att efterfrågan på mat tillgodoses.

– Genom att öka vattenproduktiviteten med till exempel tätare odling och stödbevattning kan behovet halveras. Eftersom möjligheterna till storskalig bevattning i stort sett är uttömda måste jordbruket dessutom använda vatten som är naturligt tillgängligt för växterna i marken mer effektivt, säger Mats Lannerstad.

– Att möta framtidens behov av vatten för produktion av mat är en stor utmaning, men det är inte omöjligt.

Avhandlingen lades fram den 20 april 2009.

Kontaktinformation
Kontakt:
Mats Lannerstad, 073-986 37 74, mats@lannerstad.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera