Tema

Samarbete ger säkrare transporter

Fordonsrån, vägpirater och nu kapare utanför Somalias kust. Hoten mot transportnäringen är många. Samordning av hanteringen för att skydda transporter är i fokus för forskaren och säkerhetsexperten Daniel Ekwall. Målet med hans forskning är att förstå hur kriminella angrepp mot transportnäringen sker och hur man med förändrade rutiner kan förebygga dem.

I avhandlingen ”Managing risk for antagonistic threats against transport network” utgår han från terrorattacken mot World Trade Centre 2001, vilken totalt förändrade synen på logistik världen över. Attacken visade tydligt hur sårbara system för moderna transportkedjor faktiskt är, oberoende av vem som utgör ett hot eller varför.

– Hoten mot transportnäringen har alltid funnits och kommer att finnas i framtiden. Det är en jobbig slutsats för oss ingenjörer, vi vill lösa problemen. Men det här går att hantera, det gäller det att se på problemet från många olika perspektiv och att samarbeta, säger Daniel Ekwall vid Avdelningen för logistik och transport på Chalmers och Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås.

Torsdag 28:e maj föreläser han på Logistik- och transportmässan i Göteborg i ämnet ”Pirater, terrorister och olagliga försörjningskedjor – ett hot mot världshandeln”

I avhandlingen diskuterar Daniel Ekwall problemet med hot mot transporter från flera olika perspektiv samtidigt som olika lösningar appliceras.
Ett exempel på sådana hot är de våldsamma kupperna mot värdetransportbilar för några år sedan, ett annat exempel är de så kallade kapellskärarna som skär sig genom långtradarens släp för att se om lasten är åtråvärd.

– Det krävs kunskap, mod, en särskild hänsynslöshet och vilja bland förövarna för att utföra sprängningar mot värdetransporter. Rånen mot värdetransporter minskade helt enkelt när tjuvarna kartlades och greps. I det andra fallet togs kapellen bort från transporterna och ersattes med stängda transporter.

Kärnan i avhandlingen är artikeln ”The Displacement effect in cargo theft”. Artikeln fokuserar på de så kallade transfereffekterna – eller oönskade bieffekter vid brottsbekämpning.

– En normalt erkänd transfereffekt är att de åtgärder som ska försvåra arbete för tjuven istället får förövaren att begå brott på nytt sätt. Ändringen i den tekniskt sociala miljön medför alltid att nya brottsmöjligheter uppstår. Dessa kan sedan innovativa kriminella utnyttja. Men vi ser att förändringarna gallrar ut tjuvarna. De blir färre. Vägpiraterna i Sverige har polisen hanterat bra med ett skickligt underrättelsearbete och genom att de kartlagt de utsatta rutterna och informerat allmänheten.

Daniel Ekwall forskning har uppmärksammats mycket av olika aktörer inom transportnäringen. Och han säger att det går att skydda rast- och viloplatser för transporter.
– Det handlar helt enkelt om vad aktörerna är beredda att investera i som skydd och vilka förluster de anser sig kunna göra innan de förändrar sina rutiner. Vissa aktörer kommer inte att klara av en förändring utan kommer att gå i konkurs medan andra kommer att tjäna på förändringen.

Hoten mot transportnäringen är ett laddat område. Alla vill inte berätta hur det förhåller sig. Tio procent av världshandeln består av illegala godsflöden. Dessutom finns det både en skurkromantik och en skurkrädsla säger Daniel Ekwall.

– Det gör det hela mycket svårare. Jag har utgått från ett europeiskt perspektiv i min avhandling med Sverige som målbild. Rent generellt kan man säga att problemen är tuffare närmare ett storstadsområde.

I vår har kaparna utanför Somalias kust diskuteras och debatterats på högsta politiska nivå internationellt. Problemet med piraterna är komplicerat, menar Ekwall. Mycket går tillbaka till den icke fungerande somaliska staten. Om de hade kunnat försvara somaliska vatten från början hade problemet inte varit så stort och då kanske inte piratnäringen blivit attraktiv. Idag finns ingen fungerande lagstiftning om vad som gäller.

Ett viktigt mål med avhandlingen är att lägga grunden för vidare forskning inom området samt även ge praktiker handfasta tips och idéer om hur de kan bidra för att minska på hoten mot transportnäringen.

Daniel Ekwall försvarade sin avhandling ”Managing Risk for Antagonistic Threats against the Transport Network” fredagen den 8 maj på Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Opponent: Helen Peck, Dept. of Applied Science, Security and Resilience at Cranfield University, Shrivenham, England

Kontaktinformation
Daniel Ekwall, e-post: Daniel.Ekwall@hb.se
Tel: 0761-18 81 30

Samarbete ger säkrare transporter

 lästid ~ 3 min