Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2009

Ny teori ger detaljerad information om viktiga molekyler

Nils Norlin, Umeå universitet, har i sin avhandling utarbetat beräkningsmetoder och modeller för att få fram information om strukturen hos biomakromolekyler, t.ex. proteiner och DNA. Sådan information är viktig för att förstå vilken funktion dessa molekyler har i människokroppen och i naturen.

Genom att mäta hur energi överförs mellan färgämnen, i det här fallet kromoforer och fluoroforer, går det att studera hur bland annat proteiner och DNA-molekyler, ser ut och fungerar. Inom det forskningsprojekt Nils Norlin varit delaktig i, har forskarna vidareutvecklat den så kallade Försterteorin, som namngetts efter den tyske upphovsmannen Theodor Förster. I sin avhandling presenterar Nils Norlin en utökad Försterteori som är inriktad på hur de fluorofora molekylerna rör sig under den process då energi överförs mellan dem, en viktig del för att få ökad information om biomakromolekylers struktur. För att tillämpa den utvidgade Försterteorin har Nils Norlin studerat tidsförloppen för energiöverföring, något som vanligtvis sker på tidsskalan miljarddels sekunder (nanosekunder). För att vidare tolka och analysera experimenten med hjälp av den nya teorin har han använt omfattande datorsimuleringar.

Den molekylära information som Nils Norlin fått fram kan användas för att uppskatta avstånd mellan olika biomakromolekyler, men framför allt för att mäta avstånd mellan olika positioner i molekyler. Denna avståndsinformation ger kunskap om biomakromolekylers tredimensionella utsträckning. Mätförfarandet kan liknas vid en linjal som mäter avstånd på skalan miljarddels meter. Avhandlingen visar att den utvidgade Försterteorin ökar precisionen i de avstånd som ska mätas och gör det möjligt att studera strukturen hos biomakromolekyler. Metoden är ett komplement till de två stora strukturmetoderna kärnmagnetisk resonans, NMR, och röntgenkristallografi.

Fredagen den 5 juni försvarar Nils Norlin, Institutionen för kemi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Extended Förster Theory of Electronic Energy
Transport within Pairs of Reorienting Chromophoric Molecules”. Svensk titel: Utvidgad Försterteori för elektronisk energitransport inom par av reorienterande kromofora molekyler.
Disputationen äger rum kl. 13.15 i sal KB3A9, KBC-huset Umeå universitet.
Fakultetesoponent är professor Yehudi K. Levine, Debye Institutet, Utrecht Universitet, Nederländerna.

Nils Norlin är född och uppvuxen i Luleå och flyttade 2004 till Umeå för forskarstudier.

Kontaktinformation
Nils Norlin kan kontaktas via:
Tel: 090-786 59 73
E-post: nils.norlin@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera