Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2009

Våga vara blyg

I en tid när vi ska visa framfötterna och kunna ta för oss värderas social kompetens och vassa armbågar högt, medan blyghet blir ett hinder. Människor som rodnar eller drar sig undan i sociala situationer passar inte in i bilden.- Svår blyghet klassificeras som en sjukdom i ett samhälle där vi ska leva upp till allt från skönhetsideal till sociala ideal, säger Nejra Besic som skrivit en avhandling vid Örebro universitet.

Genom att hänvisa till svår blyghet som en kemisk obalans i hjärnan kan det behandlas likt andra sjukdomar med tabletter. Nejra Besic anser att man borde hylla snarare än att utrota skillnader i personligheter.

– Blyghet kan ha negativa effekter på ungdomars liv men det är kanske snarare människors tråkiga attityder gentemot blyghet som är problemet. Blyga barn blir till exempel oftare utsatta för mobbing, säger Nejra Besic.

Ibland förvärrar även föräldrar och vänner situationen fast de menar väl. Blyga barn uppfattar sina föräldrar som mindre varma och mer avvisande. Länge har man trott att föräldrarnas beteende blir det som avgör barnens utveckling men Nejra Besic visar att det är barnens blyghet som påverkar hur föräldrar reagerar och inte tvärtom. Föräldrar förvärrar ibland blygheten genom att till exempel överkontrollera sina barn, kanske som ett försök att hjälpa dem.

Nejra Besics förhoppning är att föräldrar ska vara uppmärksamma på vilka signaler de ger sina blyga barn och ge dem mycket värme och stöd. Hon hoppas att föräldrar till blyga barn ska sluta oroa sig över att deras barn verkar ha sämre social kompetens och snarare uppmuntra barnen till att vara sig själva oavsett vad andra runtomkring tycker.
– Våga vara blyg. Vi är alla olika, säger Nejra Besic.

Självklart ska man söka hjälp om man upplever sin blyghet som ett stort problem. Det finns hjälp att få både i form av självhjälpsböcker men också terapi. Många ungdomar hamnar i en nedåtgående spiral genom att man söker sig till vänner som också är blyga och man spär på varandras blyghet. Vissa blyga ungdomar gömmer sig bakom en radikal identitet som svartrockare eller punkare för att avgränsa sitt sociala umgänge. Bakom fasaden mår dessa ungdomar sämre än blyga inom andra grupper och lider i större grad av depression och dåligt självförtroende.

– Det kan tyckas vara en paradox att en person som klär sig på ett sätt som säger “titta på mig” är blyg men samtidigt som man drar till sig uppmärksamhet från omgivningen kan man tillskriva alla dåliga saker som händer till ens utseende, säger Nejra Besic.

Hon vill betona att det finns positiva sidor med blyghet. Den fungerar som en skyddande faktor. Blyga ungdomar dricker mindre alkohol och har oftare en senare sexuell debut. De gör mer sällan saker som de ångrar.

– Dessutom betraktas ofta blyga människor som fina personer av sin omgivning. De är goda lyssnare och tänker efter innan de handlar. I andra delar av världen uppskattas blyghet och ses till exempel som en god ledaregenskap, säger Nejra Besic.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Nejra Besic: 0709-68 63 58

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera