Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2009

Studier av ovanliga skelettsjukdomar ger ny kunskap

En tidigare okänd genförändring är orsak till minst tre ovanliga skelettsjukdomar. Det visar den avhandling som Eva-Lena Stattin försvarar vid Umeå universitet 29 maj.

Studien, som är gjord vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, ger nya kunskaper som kan leda till tidigare diagnos och bättre behandlingsformer för patienterna. Upptäckten kan i förlängningen även bidra till ökad kunskap om folksjukdomen artros som främst drabbar många kvinnor, äldre samt överviktiga personer i form av förslitningar i knän och ben.

– En av de tre undersökta sjukdomarna heter familjär osteochondritis dissecans (fOCD) och har sitt fokus i ett samhälle i Norrbotten. Ett 30-tal personer i samma släkt har i flera generationer drabbats i form av lidande och värk pga broskbitar som lossnar i leder i armar och ben. Vår forskning ger svar på hur sjukdomen har förts vidare i generna. På lång sikt kanske sjukdomen kan hindras att gå vidare till kommande generationer, berättar Eva-Lena Stattin.

För att hitta svaret på gåtan om vad som orsakar fOCD har Eva-Lena Stattin och hennes kollegor gjort kliniska studier och röntgenundersökningar av samtliga personer i den drabbade familjen. I samband med en knäoperation har även en bit brosk från en av familjemedlemmarna kunnat analyseras.
        
Forskargruppen har identifierat områden i arvsmassan som är kopplade till sjukdom i familjer och identifierat genförändringar (mutationer) som kan förklara sjukdomen. Det är en del av proteinet aggrecan som förändras vid mutationen. Analyser visar att den förändrade varianten av aggrecan har svag eller ingen bindningsförmåga till andra proteiner. Därför nybildas inte skelettet på samma sätt som hos friska personer.

De två andra undersökta sjukdomarna heter multipel epifysär dysplasi (MED) och brachydactyly type A1 (BDA1). Även dessa är ytterst ovanliga men med det gemensamma att de drabbar skelettet i form av deformationer och värk hos patienterna.

– Vi har hittat en ny förklaring till MED, mutationer i aggrecan som kan ge både recessiv och dominant MED. Därmed breddar vi spektrat av gener med betydelse för sjukdomen. Dessutom har vi gjort ovanliga kliniska fynd vid BDA1 och utvidgar på så sätt kunskapen om sjukdomen. Vi har hittat en ny mutation i IHH-genen som förklarar sjukdomen. Att mutationer i IHH-genen orsakar BDA1 var tidigare känt, säger Eva-Lena Stattin.

Att identifiera den bakomliggande orsaken till skelettförändringar gör den möjligt att studera molekylära mekanismer och lära sig mer om processerna som leder till sjukdomsutveckling. Att öka denna kunskap är nyckeln till att hitta nya metoder för tidig diagnostik, ny behandling och förebyggande arbete. På sikt kanske också genterapi och bot kan bli möjligt.

– Kunskapen om dessa ovanliga udda sjukdomar kanske också kan öka kunskapsfältet för artros som är en av de tio vanligaste sjukdomarna i världen, säger Eva-Lena Stattin.

Fredag 29 maj försvarar Eva-Lena Stattin, Inst. för medicinsk biovetenskap, patologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Clinical and genetical studies of three inherited skeletal dysplasias”.
Disputationen äger rum i sal E04, byggnad 6E, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Jaakko Ignatius, Uleåborgs universitet, Finland.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-22402

Kontaktinformation
Eva-Lena Stattin nås på telefon 090-785 13 24, mobiltelefon 070-545 17 74 eller e-post evalena.stattin@medbio.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera