Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2009

Vittene – en verkstadsplats från järnåldern

När Asta och Tapio Lund 1995 hittade ett säreget föremål i sin trädgård anade de föga att marken intill skulle visa sig dölja ett av Sveriges största guldfynd. Förutom halsringen låg det i åkerns plogskikt ytterligare unika guldföremål. Nu kommer boken om livet och de tvåtusenåriga föremålen i västgötska Vittene författad av arkeologer från Göteborgs universitet.

Den totala vikten på de guldföremål som hittades är nästan 2 kilo och de återspeglar ett hantverkskunnande av mycket hög klass. Halsringen är av en typ som det bara finns fem stycken av i Europa. Samtidigt konstaterade arkeologerna att det även fanns en järnåldersboplats där guldfynden gjordes. Dessutom ledde inventeringar till att ett samtida gravfält upptäcktes. Detta har också har undersökts.

Under tre sommarsäsonger kunde arkeologiska undersökningar av platsen genomföras, tack vare generösa bidrag från bland andra EU Mål 2 Fyrstad och landstinget i dåvarande Älvsborgs län. Undersökningarna skedde i samarbete mellan Älvsborgs länsmuseum, Institutionen för arkeologi vid Göteborgs universitet och Statens historiska museum.

I den nyutkomna boken Vittene – en verkstadsplats från järnåldern presenteras denna spännande plats och läsaren bjuds in till ett besök i en förhistoria, som är intressant för både samtiden och framtiden. Författare är Tina Fors och Anna-Lena Gerdin, arkeologer från Göteborgs universitet. Boken är utgiven av Göteborgs universitet med finansiellt stöd från Lennart J. Hägglunds stiftelse och Västra Götalandsregionen.

Boken kostar 200 kronor och den kan beställas från Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, Box 200, 405 30 Göteborg
eller via e-post: ark.bookshop@archaeology.gu.se

Kontaktinformation
För mer information om boken kontakta:
Tina Fors, tina.fors@c.lst.se eller Anna-Lena Gerdin, anna-lena.gerdin@bredband.net

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera