Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2009

Schizofreni ökar inte risken för våldsbrott

En ny studie från Karolinska Institutet visar att psykossjukdomen schizofreni bara marginellt ökar risken att begå våldsbrott. Överrepresentationen i brottsstatistiken förklaras istället nästan helt av samtidigt missbruk.

I debatten kring de våldsbrott som brukar kallas vansinnesdåd, exempelvis händelserna i Åkeshov och Gamla stan i Stockholm 2003, antar man ofta att förövarnas psykiska sjukdom orsakat våldet. Tidigare forskning har också funnit att personer med schizofreni, den vanligaste psykossjukdomen, tycks ha ökad risk för våldsamt beteende. Det har dock varit oklart hur stor riskökningen varit och om våldsbenägenheten verkligen berott på schizofrenisjukdomen i sig eller på andra faktorer.

Den nya studien, som presenteras i den ansedda vetenskapliga tidskriften JAMA, är den hittills största inom området. Våldbrottsligheten bland drygt 8000 personer som diagnostiserats med schizofreni under perioden 1973 – 2006 jämfördes med en kontrollgrupp om 80000 personer ur den allmänna befolkningen.

Bland personer med schizofreni och missbruk hade 28 procent dömts för våldsbrott jämfört med 8 procent av dem med schizofreni utan missbruk. I normalbefolkningen hade 5 procent dömts för våldsbrott.

– Att personer med schizofreni i allmänhet skulle vara mer våldsamma än icke-schizofrena stämmer allså inte. De som har schizofreni men inte något missbruk är obetydligt mer våldsamma än gemene man, sammanfattar Niklas Långström, en av forskarna bakom studien.

Niklas Långström hoppas att resultaten bidrar till minskad rädsla för psykisk sjukdom.

– Stigmatiseringen av psykiskt sjuka är problematisk då den ökar utanförskapet och minskar människors benägenhet att söka behövlig hjälp av psykvården. Studiens resultat visar ännu en gång på vikten av att förhindra, upptäcka och behandla missbruk i arbetet mot våldsbrott, säger han.

Studien är genomförd vid i samarbete med forskare vid University of Oxford.

Publikation: ”Schizophrenia, substance abuse, and violent crime”, Seena Fazel, Niklas Långström, Anders Hjern, Martin Grann, Paul Lichtenstein, JAMA, 20 maj 2009.

För mer information, kontakta:

Docent Niklas Långström
Centrum för Våldsprevention
Tel: 08-517 705 60 (vx)
Mobil: 070 425 4133
E-post: Niklas.Langstrom@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning och utbildning medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera