Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2009

EU:s agerande i internationella skogsförhandlingar under luppen

I förhandlingar på FN-nivå om uthålligt skogsbruk har EU haft ganska blandade framgångar. Gunilla Reischl från SLU har i sitt doktorsarbete undersökt vad som har främjat respektive begränsat EU:s inflytande i olika skogsfrågor. Enigheten inom EU är en viktig faktor, men bilden blir klarare om man också tar hänsyn till andra förutsättningar.

EU anses ofta vara drivande och ibland ledande inom internationellt miljösamarbete. I FN:s internationella skogsförhandlingar har EU dock stött på svårigheter. I över ett decennium har skogsfrågorna diskuterats inom ramen för FN och diskussionen fortsätter. Förhandlingarna, som bland annat syftar till att minska avskogningen, har inte lett till bindande avtal, vilket varit fallet med många andra internationella miljöproblem.

Förhandlingsprocessen anses av många bedömare ha varit ett misslyckande, även om en grund har lagts för fortsatta diskussioner om skogrelaterade frågor på internationell nivå. Under årens lopp har förhandlingarna avslöjat djupa klyftor mellan länderna, framförallt mellan Nord och Syd, mycket på grund av aktörernas inställning till suveränitetsaspekter och skogens globala dimension.

EU:s agerande har varit ojämnt och svårt att förstå i den här processen. Syftet med Gunilla Reischls doktorsarbete har varit att öka kunskapen om EU:s roll i de internationella skogsförhandlingarna och som fallstudier har hon valt tre frågor som varit föremål för intensiva diskussioner inom förhandlingarna: frågan om en skogskonvention, frågan om certifiering samt frågan om en global skogsfond för att finansiera hållbart skogsbruk.

I avhandlingen undersöker Gunilla Reischl hur EU:s inflytande i förhandlingarna formas av tre huvudfaktorer: intressen, institutioner och idéer. Det handlar t.ex. om hur starkt intresse det finns för en fråga inom EU (och om medlemsländerna är eniga), om beslutsgången inom EU och EU-förhandlarnas mandat samt om den ”värdegrund” eller de idéer som på ett mer outtalat sätt påverkar EU:s uppträdande i förhandlingarna. Studien visar att EU:s inflytande varierar, även inom en och samma förhandlingsprocess.

EU hade större svårigheter att driva igenom sina mål i frågan om ett internationellt bindande instrument för skogsfrågorna (en konvention) än i frågorna om certifiering och den globala skogsfonden. Resultaten visar att EU:s agerande inom skogsförhandlingarna inte alltid har lett till ett konstruktivt samarbete inom det skogspolitiska området.

I ett bredare perspektiv framhåller studien vikten av att förstå hur och varför betydelsefulla aktörer, såsom EU, agerar på ett visst sätt inom internationellt miljöpolitiskt beslutsfattande. Bättre kunskaper om vad som ligger bakom framgångar och misslyckanden kan förbättra det internationella miljösamarbetet.

Avhandlingen bygger på material från förhandlingsprocessen, t.ex. intervjuer och dokument. Gunilla Reischl har även närvarat vid ett antal förhandlingssessioner och vid koordineringsmöten mellan EU:s medlemsstater.

—————————–

Fil mag Gunilla Reischl, institutionen för skogens produkter, SLU, försvarar sin avhandling The European Union and the International Forest Negotiations – An Analysis of Influence.

Tid: Fredag den 15 maj 2009, kl. 09.00
Plats: Sal O, undervisningshuset, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Professor John Vogler, SPIRE, Keele University, Storbritannien

Kontaktinformation
Mer information: Gunilla Reischl, 08-511 768 25,
gunilla.reischl@sprod.slu.se

Pressbild: Gunilla Reischl. Foto: Utrikespolitiska Institutet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera