Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2009

Två avhandlingar i strängteori undersöker parallella världar

För att beskriva universum före Big Bang används strängteorin som förutsätter att det finns en stor mängd universa. De båda doktoranderna Niklas Johansson och Magdalena Larfors har undersökt olika aspekter av strängteorins landskap. De lägger båda fram sina avhandlingar vid Uppsala universitet i maj.

De etablerade fysikaliska teorierna kan idag förklara universums historia från en bråkdels sekund efter Big Bang. Innan denna tidpunkt var universum så varmt och sammanpressat att nya teorier behövs. Strängteori är den ledande kandidaten för en sådan teori. En förutsägelse från strängteori är att vårt universum bara är ett i en ofantlig mängd olika universa: strängteorins landskap.

Niklas Johansson och Magdalena Larfors vid institutionen för fysik och astronomi har undersökt olika aspekter av landskapet, bland annat hur existensen av andra universa kan påverka vårt eget. I avhandlingarna ”Making Maps and Keeping Logs” och ”Pierced, Wrapped and Torn” beskrivs en del av landskapet. Ett typiskt drag som upptäcks är långa serier av sammanlänkade universa. Det förklaras att, och hur, det är möjligt att röra sig mellan dessa världar. En annan aspekt som studeras är hur svarta hål ser ut i den här typen av universa.

Båda har dessutom deltagit i internationella samarbeten. Niklas har i samarbete med forskare på MIT undersökt gravitation i två rumsdimensioner, vilket ger en förenklad modell för svarta hål. Resultaten har gett upphov till en livlig debatt med forskare på bland annat Harvard.

Magdalena har i samarbete med forskare på Caltech undersökt hur kvantmekaniska effekter begränsar livslängden för universa i strängteorilandskapet. Resultaten tyder på att många universa är mycket mer stabila än man tidigare trott.

Båda doktoranderna är födda och uppvuxna i Uppsala men kände inte varandra innan de började doktorera.

Avhandlingarna försvaras den 15:e maj (Magdalena) och den 20:e maj (Niklas).

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Magdalena Larsfors, tel: 018-471 32 44, magdalena.larfors@fysast.uu.se eller Niklas Johansson, tel: 018-471 32 44, eller niklas.johansson@fysast.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera