Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2009

Stora svängningar i monokulturer

Stora fält av bara en gröda leder till ökad risk för utbrott av skadeinsekter – det har man misstänkt länge, men inte kunnat bevisa. I en studie av bladbaggsförekomsten i energiskogsodling av vide (Salix) på åker respektive i naturliga videbestånd, har nu forskare vid SLU i Uppsala visat att denna risk faktiskt finns.

Forskarna följde på våren variationen i täthet hos bladbaggen Phratora vulgatissima, som äter på videbladen.

Insekternas antal visade sig vara stabilt i de naturliga bestånden, på en hög eller låg nivå, medan de fluktuerade kraftigt i flera av odlingarna.

I naturliga bestånd finns det ofta många naturliga fiender som håller skadepopulationen nere på en låg nivå, men blir antalet bladbaggar för många uppstår konkurrens om blad att äta på.

I en monokultur är det i en sådan situation lätt för larven att krypa över till nästa planta, och brist på föda begränsar inte larvernas antal.

Dessa resultat är ett steg mot att kunna förutsäga risker för, och kontrollera, skadeinsektsutbrott i energiskogar och andra monokulturer, t.ex. intensivskogsbruk, spannmål och potatis.

Kontaktinformation
Peter.Dalin@ekol.slu.se, 018-67 23 83

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera