Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2009

Så föds ett företag

Ensamhet är entreprenörens värsta fiende. Och affärsplanen används knappast dagligen, utan plockas fram då och då. Med hjälp av unika, elektroniska dagböcker har företagsekonomen Jaqueline Bergendahl fått ny kunskap om hur grundare av nya företag tar beslut för att driva sina företagsprojekt framåt.

Dagböckerna har bidragit med mycket kunskap om hur företag blir till. Entreprenörerna i studien grundar företag vid Lunds universitets företagsinkubator Venture Lab. De jobbar i team, och många har lyckats mycket väl med att komma ut på marknaden med sina företag. Men besluten som utgör vägen dit förvånar ibland Jaqueline Bergendahl, som nyligen disputerade vid Ekonomihögskolan i Lund:

– Jag trodde att grundarna skulle ha inställningen att de var öppna för nya affärsmöjligheter hela tiden. I stället visade det sig att de under hela företagsetableringen pendlade mellan dels att vara väldigt målinriktade och dels att ha mer föränderliga mål och att vara öppna för nya möjligheter, säger hon.

Exempelvis är grundarna av företagen väldigt målinritade när det är dags att ta fram en affärsplan.

– Planen utvecklas inför speciella situationer, till exempel Venture Cup som är en tävling mellan affärsplaner, och finansieringstillfällen som bankbesök och att söka starta eget-bidrag. Affärsplanen användes däremot inte i det dagliga arbetet.

Väldigt öppna i sina attityder är dock de unga företagarna när det gäller annat arbete.

– Entreprenörerna är väldigt aktiva. De har konsultverksamheter eller ett annat projekt, och många studerar samtidigt som de startar företag. Sidoprojekten är viktiga, de bidrar med pengar och ger större kontaktytor för företagsprojektet. Eftersom det är svåra projekt som entreprenörerna jobbar med så är det avkopplande och utvecklande att arbeta med något annat vid sidan av företagsprojektet.

Avgörande för etableringen är att utveckla en prototyp. Först när något färdigt finns att visa potentiella kunder tar projekten ordentlig fart. I team där medlemmarna har olika mål med företagsetableringen kommer man inte framåt, utan projektet stagnerar. Medlemmar som är för lika varandra har också svårt att hitta sina roller – mer heterogent sammansatta grupper fungerar bättre.

– Då exempelvis en ekonom och en ingenjör arbetar tillsammans blir rollfördelningen tydligare. En kan satsa på att ta fram prototypen och den andra på att marknadsföra och att ta fram en affärsplan.

Att upprätta ett avtal kompanjoner emellan vid projektets start är viktigt så att alla är överens och har det gemensamma målet att sikta på. Att göra entreprenörskapsresan helt på egen hand är inget hon rekommenderar:

– Det är viktigt att ha ett team, att kunna bolla idéer och ha roligt tillsammans. Man behöver någon att prata med, och om man är ensam blir man väldigt sårbar exempelvis vid sjukdom.

Stödet från familjer och vänner är viktigt, även finansiellt, för grundare av företag. Men entreprenörens tillvaro är tuff. Vad driver dem?

– De tycker att det är så himla roligt, och det är mycket skratt och humor i inkubatorn. De är glada, oerhört engagerade och tror på sina idéer.

Att följa entreprenörernas beslutsprocesser genom elektroniska dagboksanteckningar är något forskaren gjort som pionjär. Med hjälp av en databas kunde entreprenörerna fylla i ett användarvänligt frågeformulär.

– Den elektroniska formen var också ett sätt att skydda konfidentiella uppgifter. Med tiden blev entreprenörerna mer och mer intresserade av sina dagböcker, och de poängterade att det var så intressant också för dem själva att gå tillbaks och läsa, säger Jaqueline Bergendahl.

Hon tror att elektroniska dagböcker kan fungera väl inom exempelvis sjukvården, där man med hjälp av dem kontinuerligt skulle kunna följa patienter och samtidigt behålla sekretessen.

Jaqueline Bergendahl disputerade den 19 mars vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Avhandlingen heter ”Entreprenörskapsresan genom beslutsprocesser i team – en elektronisk dagboksstudie i realtid”

Kontaktinformation
Kontakta Jaqueline Bergendahl på 070-489 67 92 eller jaqueline.bergendahl@fek.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera