Tema

Textteori för läsforskare

Vad händer när vi öppnar en bok? Möter vi samma text som alla andra, eller möter vi en text som är unik för individen och lästillfället? Christian Mehrstam har gjort en djupdykning i denna grundfråga för litteratur-vetenskapen. Resultatet öppnar möjligheter till nya perspektiv inom bl.a. läsforskning, litteraturhistoria, pedagogik och läroboksforskning.

Avhandlingsförfattaren letar efter ett perspektiv som gör att man kan beskriva den icke-universella, lokala och tillfälliga texten på ett teoretiskt underbyggt sätt. Försöken leder bort från traditionell reader-response till filosofi, socio-retorik och cybernetik.

Varje försök till ny teori prövas i analyser av några sidor om Vladimir Majakovskij och futurismen i en lärobok. Men snart handlar det inte bara om texten, utan också om våra egna identitets- och verklighetsuppfattningar och om vetenskapen som ett självreferentiellt system.

Textteori för läsforskare är en bråkig bok om riktigt svår teori. Den synliggör allvarliga problem i svensk receptionsforskning och internationell teori och knyter dem till en pågående samhällsdebatt om utbildning och människosyn.

Indirekt framför Christian Mehrstam också en grundläggande kritik mot litteraturvetenskapens huvudsakliga fokus på texttolkning. Men det är samtidigt en bok som kan hjälpa.

Författaren presenterar fem villkor för utformningen av så kallade immergensteorier, som utgör en ny form av textperspektiv och en lösning på avhandlingens problem.

Genom att observera hur text och läsare skapas av gränsdragningar under läsprocessen kan forskaren eller läraren tränga in i främmande textuppfattningar och se det som möjliggör och begränsar någon annans läsupplevelse. Detta resultat öppnar möjligheter på en rad olika forskningsfält, som exempelvis litteraturhistoria, pedagogik och läroboks- och läroplansforskning.
                                                                                                                                                                  
Avhandlingens titel: Textteori för läsforskare.

Disputationen äger rum fredagen den 29 maj 2009 kl. 10.15

Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Avhandlingen kostar 240 kr och kan beställas via Books On Demand, www.books-on-demand.com

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Christian Mehrstam, e-post: christian.mehrstam@lit.gu.se

Textteori för läsforskare

 lästid ~ 2 min