Artikel från Umeå universitet
8 maj 2009

Styrmekanism för fertilitetstidens längd hos kvinnor

Forskare vid Umeå universitet har nu identifierat den mekanism som på molekylnivå styr fertilitetstidens längd och tidpunkten för när menopaus inträder hos kvinnor.

ör att en kvinna ska kunna få barn mellan exempelvis 15 och 50 års ålder är det avgörande att de primära äggblåsor som hon har i livmodern lever men hålls i ett vilande tillstånd. Förrådet av äggblåsor – som är ett förstadium till befruktningsbara ägg – är den bank som ska säkerställa hennes fruktbarhet i 35 år eller längre. När detta lager är förbrukat inträffar menopausen, dvs. den sista menstruationen.

Forskaren Kui Liu och hans grupp vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, har tidigare lyckats visa vilka faktorer som aktiverar äggblåsorna, rönen publicerades i tidskriften Science 2008. Forskarna följer nu upp sina rön genom att visa den molekylära mekanism som håller blåsorna vid liv i flera årtionden. Funktionen hos denna biologiska klocka har hittills varit ett mysterium.

Ett internationellt forskarteam under ledning av Liu visar nu att signaleringsvägen PI3K-PDK1 är det nätverk som styr fertilitetsperiodens längd. Rönen publiceras i tidskriften Human Molecular Genetics.

Kui Liu är universitetslektor vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik. Han var en av de framstående yngre forskare som i slutet av 2008 tilldelades karriärbidrag av Umeå universitet. Han är engelskspråkig och kan nås på tel. 090-786 77 62,
mobil 073-620 50 64, e-post kui.liu@medchem.umu.se

Referens: P Reddy, D Adhikari, W Zheng, S Liang, T Hämäläinen, V Tohonen, W Ogawa, T Noda, S Volarevic, I Huhtaniemi, K Liu. PDK1 signaling in oocytes controls reproductive aging and lifespan by manipulating the survival of primordial follicles.

Kontaktinformation
Porträttbild kan hämtas via
http://www.medfak.umu.se/om-fakulteten/aktuellt/nyhetsvisning?contentId=53475

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera