Tema

Småhus med rätt teknik spar 30% energi

Allt större klimatproblem och utsläpp av växthusgaser har tillsammans med kraftigt höjda energipriser ökat behovet av miljövänliga och energieffektiva bostäder. Forskning vid Örebro universitet visar att avsevärda förbättringar i innemiljö och energianvändning kan göras utan att höja produktionskostnaden.

– Luft- och värmetillförseln ska styras rumsvis för att uppnå bäst effekt. Husen ska förses med radiatorer, frånluftsventilation och frånluftsvärmepump för uppvärmning och varmvatten. Man bör undvika stora glasytor i soliga lägen, dåligt isolerade fönster och energislösande golvvärme, säger Christer Harrysson, professor i byggteknik.

Vanliga serieproducerade småhus byggda sedan 1985 har en total energianvändning för värme, varmvatten och hushållsel på 120–130 kWh/m2 år. Lågenergihus kan ha upp till 30% lägre energianvändning med bibehållen god innemiljö. Till skillnad från passivhusen behöver alla alternativ inte heller medföra höjda produktionskostnader.

– Enighet råder om att nya hus ska vara täta och välisolerade, dock debatteras hur tjock isolering man ska ha. Det finns framför allt olika uppfattningar om valet av värme- och ventilationssystem inklusive styr- och reglersystem. I många fall har en förväntad energibesparing helt eller delvis uteblivit men i stället har problem med innemiljö och byggskador uppkommit, säger Christer Harrysson.

Erfarenheter av passivhus
Christer Harrysson anser att passivhus, med extremt tjock isolering och ett kombinerat värme- och ventilationssystem som styrs av en centralt placerad termostat, inte är den bästa lösningen.

– Det medför minskat gratisvärmeutnyttjande och systemet kräver dessutom betydande underhåll. Kanalsystemen är vanligen placerade i klimatskärmen med betydande distributionsförluster. Långa tilluftskanaler medför ökade hälsorisker för de boende på grund av föroreningar och betydande underhållskostnader för bland annat kanalrensning och filterbyten, säger Christer Harrysson.

Passivhustekniken ställer dessutom särskilda krav på projektörer, byggare och boende. Även förespråkarna anser att särskilda utbildningsbehov krävs, och rikstäckande företag upplever svårigheter att hålla jämn kvalitet mellan olika landsändar.

Lågenergihus – en god lösning
– Det finns andra sätt än passivhus som är minst lika bra eller bättre. Sedan över 20 år tillbaka finns goda erfarenheter av småhus med ”måttlig” isolering, frånluftsventilation, vattenradiatorer samt frånluftsvärmepump för byggnadsuppvärmning och varmvatten, säger Christer Harrysson.

Dessa hus har en total energianvändning för värme, varmvatten och hushållsel kring 80–90 kWh/m2 år, vilket är cirka 30% lägre än normalt. Denna utformning är fabrikatsoberoende och ställer inga särskilda krav på projektörer, byggare och boende. Genom att minska tjockleken på isoleringen håller man nere produktionskostnaden och dessutom minskar man risken för mögel- och rötaproblem i denna respektive i omgivande vinds- och kryputrymmen.

Kontaktinformation
Före mer information kontakta Christer Harrysson
Mobil: 0702431139
Telefon: 019 – 30 33 22
christer.harrysson@oru.se

Småhus med rätt teknik spar 30% energi

 lästid ~ 2 min