Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2009

Så var det med den moralen…

När det väl kommer till kritan är vi inte så moraliska som vi tror. Ju närmare i tiden en händelse ligger desto mer vacklar våra moralbedömningar. Det visar forskaren Jens Agerström i en avhandling i psykologi från Lunds universitet.

Jens Agerström lät närmare 1000 personer ställas inför olika scenarier där de skulle göra moralbedömningar. Scenarierna handlade om allt från att sortera sopor och donera blod till att hjälpa en god vän att flytta under sommarens soligaste dag. För hälften av försökspersonerna gällde att scenariot utspelade sig inom en nära framtid, medan andra hälften fick tänka sig in i att händelsen låg mellan 10 och 30 år fram i tiden.

– Det visade sig att tanken på att vi skulle agera själviskt i den avlägsna framtiden väckte mer skuldkänslor än om vi skulle agera själviskt i nästa vecka, säger Jens Agerström.

Avhandlingen visade också att vi är snabbare med att fördöma andra människors omoraliska handlingar om de är tidsmässigt avlägsna. Det anses t ex vare mer omoraliskt att begå ett miljöbrott om tio år än nästa vecka. Eftersom tidsmässiga avståndet antas ha en liknande effekt bakåt i tiden kan detta få flera konsekvenser i praktiken, menar Jens Agerström och nämner rättsväsendet som exempel:

– Med tanke på att tidsmässigt avlägsna brott riskerar att bedömas hårdare bör det ligga i en brottslings intresse att få sin dom avkunnad så snabbt som möjligt.

Även hjälporganisationer torde ha nytta av hans resultat eftersom människor är mer benägna att skänka bidrag om de slipper göra det just nu:

– Insamlare borde fråga människor om de kan få dra pengar från deras konto via autogiro med start först om ett halvår, säger Jens Agerström.

Att vi lägger större vikt vid moraliska värderingar längre bort i tiden har att göra med hur abstrakta vi är i vårt tänkande. När vi tänker på tidsmässigt avlägsna händelser tänker vi mer abstrakt vilket gör att vi fokuserar på överordnade aspekter och händelsens huvudinnehåll. Men när vi tänker på tidsmässigt nära händelser tänker vi mer konkret vilket gör att underordnade, perifera aspekter får större betydelse.

Om vi exempelvis föreställer oss att vi blir tillfrågade att donera blod i framtiden så dominerar den överordnade moraliska värderingen att hjälpa andra människor men när tidsperspektivet krymper tar konkreta underordnade själviska motiv över, som t ex att det kommer att kännas obekvämt att få ett nålstick.

Kontaktinformation
Jens Agerström har disputerat med avhandlingen ”Temporal Distance and Morality: Moral Concerns Loom Larger in the Distant Future”.
Han nås på telefonnummer 0709-200701

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera