Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2009

Klenträdshantering kan utvecklas mer

För att det ska vara lönsamt att ta ut skogsbränsle i klena bestånd krävs en effektiv hantering vid avverkningen. Skogforsk har tittat närmare på hur bra dagens teknik fungerar i praktisk drift.

– Studien visar att tekniken för klenträdsavverkning ännu är omogen och att den kan utvecklas ytterligare, säger Mia Iwarsson Wide, Skogforsk.
I dag finns ett 20-tal olika aggregat för klenträdsavverkning på den svenska marknaden. Inget har ännu tagit tydlig ledning. Aggregaten är utrustade med klippar, klingor eller sågsvärd som kapar träden.
– Varje teknik har sina fördelar. Klipparna är robusta och klingorna är snabba. Sågsvärden är flexibla, vilket innebär att man snabbt kan gå från skogsbränsle till massaved, säger Mia Iwarsson Wide.
Tidsstudier visar att fällningen och sammanföringen i högar är de kritiska momenten vid klenträdsavverkning. Skogforsk kommer därför fortsättningsvis att titta närmare på hur just dessa steg kan bli mer effektiva.

FAKTA
– Det finns cirka en miljon hektar skog med eftersatt röjning i Sverige. Nästan hälften av denna areal är lämplig för skogsbränsleuttag.
– Klippar. De klippande aggregaten delas in i två tekniker; giljotiner och knivar. Giljotinen skär av stammen med ett rakt snitt. De aggregat som använder knivar kan antingen ha två motgående knivar som går lite omlott, eller en kniv med ett fast mothåll.
– Klingor. Har en sågkedja på en cirkulär skiva.
– Sågsvärd. I princip vanliga skördaraggregat, med en tilläggsutrustning för flerträdshantering.

FÖR- OCH NACKDELAR MED DE OLIKA TEKNIKERNA
Klippar
+ relativt billiga i inköp
+ enkel konstruktion, billiga i drift och underhåll
– ganska långsam kapning
– kräver relativt mycket kraft
– kan inte avverka under körning

Klingor
+ snabb kapning av stammen
+ kan även röja bort små stammar som man inte vill ta tillvara.
+ kan avverka under körning
– problem i kuperad eller stenig terräng och i
granbestånd. Där kan det vara svårt att se sten m.m. som skadat klingan.

Sågsvärd
+ snabb kapning av stammen
+ hög tillgänglighet
+ kan avverka under körning
+ kan avverka både massaved och energived
+ matarvalsar underlättar nedläggning av träd
– kräver relativt stor effekt
– kedjan kan kränga eller nypa vid avverkning av små träd eller buskar

Kontaktinformation
Kontakt
Mia Iwarsson Wide, Skogforsk. Tel: 018-18 85 99, 070-518 85 99
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera