Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2009

”Gymnasieelever klarar att bedöma sina egna kunskaper”

Elever på gymnasienivå kan med lite träning bedöma sin egen kompetens. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet. Studien visar att kursplanernas mål om elevinflytande och ansvarstagande för den egna språkinlärningen kan förverkligas.

– Självbedömning är en given del av det egna lärandet, en del av det som också blir det livslånga lärandet, säger Anne Dragemark Oscarson som i sin avhandling har undersökt hur eleverna klarar självbedömning vad det gäller den skriftliga kompetensen i engelska.

Gymnasieskolans läroplan och kursplanernas mål i engelska om elevers eget ansvarstagande upplevs inte sällan som orealistiska av lärarna. I sin studie visar Anne Dragemark Oscarson att eleverna på gruppnivå är väl medvetna om vad de kan och inte kan, något som bör tas till vara i planering av undervisningen.

– Men eleverna behöver vara väl förtrogna med kursmålen och öva sin bedömningsförmåga från kursens början för att det ska fungera. Av någon anledning tror många lärare att eleverna ska klara självbedömning utan träning, säger Anne Dragemark Oscarson.

På individnivå var det större skillnader mellan elev- och lärarbedömningarna. Allt eftersom eleverna blev mer förtrogna med kursmålen och vana vid att bedöma sina skriftliga arbeten blev deras bedömningar mer i överensstämmelse med lärarens. Eleverna var bättre på att bedöma sin generella skrivfärdighet i engelska än de var på att bedöma sina prestationer i direkt samband med en specifik skrivuppgift.

Eleverna tenderade allmänt att undervärdera sin skriftliga förmåga. De formella färdigheter som de i både gymnasiekurserna engelska A och engelska B fokuserade på var stavning och grammatik och inte andra färdigheter, som exempelvis ordkunskap.
Både elever och lärare i studien var positiva till självbedömning i engelska. De ansåg också att förmågan att bedöma egna kunskaper var en viktig del av undervisningen i alla ämnen.

– Inte minst för att den kan utgöra ett värdefullt komplement till lärarens ordinarie bedömningsunderlag. Elevernas färdigheter kommer inte alltid fram under lektioner och vid prov i skolan, säger Anne Dragemark Oscarson.

Anne Dragemark Oscarson lägger fram sin avhandling ”Self-Assessment of Writing in Learning English as a Foreign Language. A Study at the Upper Secondary School Level” vid institutionen för pedagogik och didaktik fredagen den 8 maj, kl 13.15.
Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Anne Dragemark Oscarson: 031-7862383, 0709-205094, anne.dragemark@ped.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera