Artikel från Göteborgs universitet
5 maj 2009

Miljövänlig båtbottenfärg nära 100-procentigt effektiv mot havstulpaner

Forskare vid Göteborgs universitet har i samverkan med Kemikalieinspektionen och färgtillverkare utvecklat en ny, miljövänlig båtbottenfärg som till nästan hundra procent håller borta havstulpaner. Nästa generation av färgen ska bli effektiv mot all påväxt, utan att marina organismer i det öppna vattnet och sedimenten tar skada.

De flesta kommersiella färger mot marin påväxt, så kallade anti fouling-färger, fungerar genom att bekämpningsmedel innesluts i färgen för att långsamt erodera i vattnet varvid organismen som försöker etablera sig på ytan antingen dör eller försöker simma därifrån. Koppar är ett av de vanligaste medlen, med följd att cirka 40 ton koppar varje år sprids längs västkusten.

Forskare vid Göteborgs universitet har nu i samarbete med bland annat Kemikalieinspektionen och färgproducenten International Paint AB utarbetat en ny princip för effektiva båtbottenfärger kallad “post settlement inhibition”, eller PSI.

Även här används bekämpningsmedel – men till skillnad från i andra miljöskadliga färger är PSI-medlet hårt bundet till färgens bindemedel så att mycket små mängder löses ut i havsmiljön. Genom att tillsätta ett högmolekylärt lösningsmedel i färgen kanaliseras medlet istället direkt till organismen.

Färgen tillåter havstulpanerna att kolonisera bottenytan med sina larver. Anti-fouling-effekten inträder när havstulpanen försöker fästa tätare mot ytan och kommer i kontakt med bekämpningsmedlet, som får den att släppa taget (därav beteckningen “post settlement inhibition”). Omfattande tester utförda med frivilliga båtägare visar att PSI-principen är mycket effektiv: koloniseringen av havstulpaner begränsas till minst 90 men ofta upp till 100 procent.

Principen är hämtad från naturliga förebilder där vissa alger använder liknande metod för att undgå påväxt på sina bladytor. Den nya PSI-färgen frisätter försumbara mängder bekämpningsmedel i den marina miljön och den mängd bekämpningsmedel som finns i färgsskikten är förhållandevis låg. När båten tas upp kan PSI-färgen skrapas av och tas om hand med hjälp av de befintliga rutiner som finns i de flesta marinor.

–På sikt hoppas vi kunna bekämpa påväxt även av alger och andra djur med hjälp av PSI-principen. Slutmålet är en marin färgformulering som ska vara effektiv mot all påväxt men ge försumbara ge effekter på andra organismer i den marina miljön, säger professor Hans Elwing vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Göteborgs universitet, som är ansvarig för projektet.

Genombrottet i arbetet med färgen kom då forskarna upptäckte de speciella lösningsmedel som ingår i PSI-systemet.

–Vi hade stor tur när vi gjorde den upptäckten. Samtidigt har det tagit oss tio års forskning för att komma dit vi är nu. Det har varit en väg kantad av många misslyckanden, men det har också funnits en brinnande entusiasm hos mina medarbetare och hos många båtägare, säger Hans Elwing.

Utvecklingen av den nya PSI-principen sker i samverkan med ett Forskningsprogram som heter MARINORD som finansieras av NordicInnovation. Statens Provningsinstitut i Borås och flera färgföretag sponsrar projektet.

Kontaktinformation
Kontakt:
Hans Elwing, professor i ytbiofysik, Instutionen för Cell och Molekylärbiologi, Göteborgs universitet:
0733604607
Hans.Elwing@cmb.gu.se

Bildtext: Skrovet på en segelbåt målad med färg som innehåller PSI-substanser, jämfört med obehandlad kontrollyta. Notera den täta beväxningen av havstulpan på kontrollytorna. Båten har legat i vattnet vid västkusten under fyra sommarmånader 2008. Foto: Jesper Löve

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera