Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2009

Fel arter används för att avgöra nya läkemedels miljöpåverkan

Fiskar är känsliga för rester efter flera olika läkemedel som kan hamna i naturen. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. Miljöriskbedömningar för nya läkemedel borde därför oftare göras på fiskar eller grodor istället för på vattenloppor och alger.

Många av de läkemedel som människan använder bryts inte ner fullständigt av kroppen, utan passerar genom reningsverken och hamnar till slut i sjöar och vattendrag. Hittills har forskare spårat över 150 olika läkemedel i låga koncentrationer i miljön, men fortfarande är kunskapen om hur läkemedelsresterna påverkar djur- och växtliv begränsade.

– Målet med min avhandling är att få fram data som kan förbättra miljöriskbedömningen av läkemedel och att utveckla verktyg som gör det lättare att upptäcka effekter av läkemedel ute i miljön, säger Lina Gunnarsson, doktorand vid Sahlgrenska Akademin.

Läkemedel är designade eller utvalda för att påverka specifika processer i kroppen. De får effekt genom att binda till speciella målmolekyler, till exempel en receptor eller ett enzym. Djur som har målmolekyler som liknar människans löper därför risk att påverkas av läkemedelsrester i miljön.

– Ofta används vattenloppor och alger när man ska bedöma miljörisken men vi visar att de inte är representativa som försöksdjur. Om man använder okänsliga arter för testerna får man inte en sanningsenlig bild av hur miljön kan påverkas. Fiskar och grodor har betydligt fler målmolekyler som är lika människans och vi föreslår därför att de borde användas i större utsträckning, säger Lina Gunnarsson, vars studie nyligen tilldelades priset ”the AstraZeneca Award for Best Publication in Risk Assessment, Modeling and Theoretical Studies”.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, avdelningen för endokrinologi

Avhandlingens titel: On the use of genomics to assess environmental risks of pharmaceuticals

Avhandlingen försvaras torsdagen den 7 maj, klockan 13.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Lina Gunnarsson, doktorand, telefon 031-786 37 87, 0739- 76 46 22,
Handledare:
Docent Joakim Larsson, telefon 031-786 35 89, 0709-62 10 68

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera