Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 april 2009

Katt möjlig miljöindikator

Katter får i sig mer bromerade flamskyddsmedel än människor. Giftstruma har blivit vanligare hos katter, vilket kan ha ett samband med miljöfaktorer. Bromerade flamskyddsmedel (PBDE), som förekommer i textilier, möbler, mattor, madrasser och elektronisk utrustning är föreslagna att vara orsaken, eftersom det finns en viss strukturlikhet mellan dem och sköldkörtelhormonet tyroxin.

Ett litet antal katters serum har undersökts i USA, där halten av PBDE var betydligt högre än hos människa.

I en svensk studie vid Stockholms universitet i samarbete med SLU har man undersökt 138 katters serumprover som var insända för tyroxinanalys till Universitetsdjursjukhuset i Uppsala.

Man fann att PBDE-halterna var 50 gånger högre hos dessa katter än hos vuxna svenskar, men betydligt lägre än hos katterna i den amerikanska undersökningen. Det senare beror på att man exponeras för mer flamskyddsmedel i USA än i Sverige. Man såg dock ingen skillnad i nivåer av PBDE mellan katter med och utan giftstruma.

Katters blod innehåller alltså mer PBDE än människors, vilket kan bero på katters sämre förmåga att omvandla ämnet. En troligare orsak är att katter exponeras för mer av dessa ämnen via foder och damm.

Små barn kryper på golvet och stoppar saker i munnen, vilket gör att de utsätts för mer miljögifter än vuxna. Katter rör sig på liknande sätt i samma miljö, vilket antyder att katter skulle kunna vara indikatorer för förekomsten av organiska miljöföroreningar inomhus.

Kontaktinformation
Bernt.Jones@kv.slu.se, 018-67 16 20
Svensk veterinärtidning 4/2009, http://www.kv.slu.se/?sve=1

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera