Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 april 2009

Könsrollerna cementeras i populärterapin

De senaste åren har det producerats en uppsjö av böcker och tv-program kring temat parrelationer. Populärterapeuter ger råd om konsten att lyckas som par. Sociologen Sara Eldén vid Lunds universitet har skrivit en avhandling om ämnet och kommit fram till att terapeuternas råd leder till att de traditionella könsrollerna förstärks.

Förr i tiden gav religionen och traditionen vägledning till hur man skulle göra för att lyckas med sin relation. Idag har de traditionella auktoriteterna mist sin betydelse. Däremot, menar Sara Eldén, skapas nya ”manus” som moderna par förhåller sig till när de arbetar på att förbättra sitt förhållande. Ett av dessa manus skrivs av populärterapeuter i självhjälpsböcker, tv-program och tidningar.

Jämlikhet, trygghet och respekt är populärterapeuternas ledord för en lyckad parrelation. Problemet uppstår, enligt Sara Eldén, när terapeuterna ska hjälpa paret att reda ut sina bekymmer.  

– Terapin går ut på att parterna ska leta efter fel och beteenden hos sig själva som går att förändra, säger hon.

Att hitta fel hos den andre, som exempelvis att mannen inte drar sitt strå till stacken i hushållsarbetet, är inte en framkomlig väg menar dagens terapeuter. Det innebär att frågan om ojämn arbetsfördelning aldrig kommer upp på bordet.

Lösningen på parets problem i populärterapeutiska tv-program får därför ofta som konsekvens att mannen och kvinnan i själva verket närmar sig de stereotypa könsrollerna.

Däremot har Sara Eldén sett andra tendenser i tv-tittarnas diskussionsforum på webben som brukar vara kopplade till programmen.

– I tittarnas diskussioner utmanas populärterapeuternas lösningar, säger Sara Eldén. Här pekar kvinnorna, för det är nästan bara kvinnor som deltar, på att det är just den ojämlika fördelningen av hushållsarbetet som är det stora problemet.

Trots att Sara Eldén är skeptisk till mycket i den nya vågen av populärterapeutiska program ser hon också mycket som är positivt. Bland annat har de gett legitimitet åt frågor som anses vara ”typiskt kvinnliga”.

– TV-programmen har helt klart varit en katalysator och i den diskussion som förs på webbforumen finns en potential att frågan om jämlikhet i hemmen politiseras.

Kontaktinformation
För mer information och recensionsex tala med Sara Eldén. Hon nås på telefonnummer 0708-75 60 75 eller sara.elden@soc.lu.se
Hon disputerade den 17 april med avhandlingen Konsten att lyckas som par. Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera