Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2009

Starkare stöd för välfärdsstaten i problemkommuner

I kommuner som präglas av arbetslöshet och ohälsa är medborgare mer positiva till välfärdspolitik, jämfört med i kommuner med mindre problem. Det gäller t ex hur mycket pengar som invånarna anser ska satsas på välfärd, menar sociologen Ingemar Johansson Sevä vid Umeå universitet.

Han har i sin avhandling studerat sambandet mellan förhållanden i lokala miljöer och människors attityder kring välfärdsstaten. Resultaten visar att svenskars attityder till välfärdspolitik till viss del hänger samman med den miljö där de bor och lever. I utsatta miljöer verkar stödet för välfärdsstaten vara starkare oavsett vilka egenskaper individerna har.

I kommuner med hög arbetslöshet, utbredd ohälsa och kraftig befolkningsminskning är opinionen kring välfärdspolitik mer positiv. I dessa kommuner är stödet starkare för att mer pengar bör satsas på olika välfärdsområden, samtidigt som medborgarna inte tror att det förekommer lika mycket fusk med bidrag och förmåner.

Ingemar Johansson Sevä menar att sambanden finns kvar även när hänsyn tagits till exempelvis kön, ålder, klasstillhörighet, utbildningsbakgrund och liknande bakgrundsegenskaper.

– Det tyder på att skillnaderna i attityd mellan olika kommuner inte bara beror på olika demografiska egenskaper.

Det verkar däremot inte finnas något samband mellan kommunal servicemiljö och kommuninvånares syn på privat välfärdsservice.

– Kommuninvånarna är inte mer privatiseringsvänliga i kommuner där privata aktörer står för en stor andel av den kommunala servicen, säger Ingemar Johansson Sevä.

Datamaterialet i avhandlingen utgörs av olika attitydundersökningar som kombinerats med data på kommunnivå.

Fredagen den 24 april försvarar Ingemar Johansson Sevä, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Welfare State Attitudes in Context: Local Contexts and Attitude Formation in Sweden.

Disputationen äger rum kl. 13.15 i Hörsal E, Humanisthuset.

Fakultetsopponent är professor Joakim Palme, Institutet för framtidsstudier, Stockholm.      

Kontaktinformation
Kontakta gärna:

Ingemar Johansson Sevä,
sociologiska institutionen,
Umeå universitet,
Telefon: 090-786 5986, 070-575 6505
E-post: ingemar.johansson.seva@soc.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera