Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2009

Sjuksköterskors arbetstrivsel försämras efter privatisering

Privatisering av akutsjukhus slår olika mot olika yrkesgrupper. Sjuksköterskors arbetstrivsel försämras och deras vilja att säga upp sig ökar efter en privatisering. Däremot påverkas inte läkare och undersköterskor. Det visar en studie vid Stockholms universitet som nyligen publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Occupational and Organizational Psychology.

I studien undersöks all vårdpersonal ett år före och två år efter att ett svenskt akutsjukhus privatiserades 1999. Resultaten jämförs med utvecklingen under samma tid för vårdpersonalen på ett förvaltningsdrivet sjukhus.

– Sjuksköterskor har ett större ansvar för vården än undersköterskor, samtidigt som de inte har lika stort inflytande som läkare. Det gör att de kan komma i kläm när förändringar ska genomföras, säger Helena Falkenberg, som genomfört studien tillsammans med docent Katharina Näswall och professor Magnus Sverke vid Stockholms universitet samt doktor Anders Sjöberg från Assessio International.

– Denna studie har undersökt en privatisering som skedde 1999 och vi vet inte hur det ser ut på sjukhusen idag. Frågor kring hur privatiseringar påverkar personalen är däremot aktuella eftersom det återigen är tillåtet att privatisera akutsjukhus. Hur personalen mår påverkar sannolikt även vårdkvalitet och det är något som vi kommer att undersöka i kommande projekt, säger Helena Falkenberg.

Läs hela studien:
Falkenberg, H., Näswall, K., Sverke, M., & Sjöberg, A. (2009). How are employees at different levels affected by privatization? A longitudinal study of two Swedish hospitals. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, 45-65.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Helena Falkenberg, fil mag och doktorand vid Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 38 75, 0730-26 80 50, e-post hfg@psychology.su.se

Porträttbild kan laddas ner på http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5833&a=62005.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera