Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2009

Konsten att upphöja det ringa

Torgny Lindgrens metod innehåller dråpligheter och humor men strävar efter att fånga det allvarsamma. – Samtidsmänniskans religiösa glömska och längtan efter att leva i nuet ställer sig Torgny Lindgren uppenbarligen skeptisk till, säger Marcus Willén, som skrivit en avhandling i litteraturvetenskap vid Örebro universitet.

Marcus Willén beskriver hur Torgny Lindgren är en författare som drivs av en bestämd konstnärlig vision, och hur han vill förmedla ett viktigt budskap genom sin konst.

– Den sekulariserade människan som ser verkligheten med alla dess fasor har onekligen anledning att känna ångest, och den stora existentiella frågan blir hur man skall hantera den, säger Marcus Willén.

Torgny Lindgren attackerar de stora frågorna med humorns hjälp, men trots att metoden kan låta dråplig blir den ändå ett instrument för ett seriöst budskap. Ironierna grinar mot de olyckliga och det bisarra blir ibland det självklara, men dråpligheterna är inte gyckel, och författarens ambition är att via det ringa nå det upphöjda.

– Ett ”högt” budskap ska förmedlas genom det ”ringa” i en sammanställning som skapar komik men syftar till allvar, säger Marcus Willén.

Bibliska termer och bibelcitat med dubbla betydelser: den som avsetts i originalet och den mening orden får i novellhandlingen, används flitigt. Avhandlingen lyfter även fram liknelsernas betydelse som till exempel i Stubbrytaren där Jakob fäller stortallen, som associeras till både Livets träd och världsträdet Yggdrasil, för sin kvinnas skull och när hon ber honom ta bort även stubben med stubbrytaren som kräver stora krafter för att bemästras, anar läsaren hur berättelsen kommer att sluta.

Avhandlingen bygger främst på två novellsamlingar Merabs skönhet och I Brokiga Blads vatten. Merabs skönhet bär temat ordet. Orden är kraftfulla och har livsavgörande betydelse. Samuel Burvall som är övertygad om att han kommer drabbas av lungsot om blotta ordet når hans öron. Trots åtgärder kommer han inte undan utan ordet slungas mot honom lik en förgiftad kula som tränger in i kroppen och mot rimlighetens perspektiv drabbas han inom kort av sjukdomen. Orden är också starka nog att lösa upp dem som går igen, och in i det sista är det orden som är orsaken till allt som sker, anser Marcus Willén.

I novellsamlingen I Brokiga Blads vatten formulerar han det i termer av konst. Konstens uppgift är att ”föreställa” inte att skapa ett ”vara”. För med denna egenskap kan mottagaren möta sin egen verklighet.

Marcus Willén pekar på att svaret på den stora existentiella frågan finns i vad han kallar fromhet, att leva förtröstansfullt och med värdighet, som är en attityd som genomsyrar novellerna. Den Lindgrenska metoden vänder upp och ner på allt för att kunna hitta mening. Det märkvärdiga är att hitta den enkla sanningen i det ringa.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Marcus Willén 070 2750589

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera