Tema

Kustnätverket SVA:s förlängda arm

Ejderpopulationer utanför Kalmar har en extremt skev könsfördelning och förekomsten av säl ökar kraftigt längs alla kuster. Det är något av vad Kustnätverket just har rapporterat till SVA.

Sedan tre år tillbaka driver SVA tillsammans med frivilliga krafter runt om i landet det så kallade Kustnätverket: en sammanslutning av bland annat jaktvårdskonsulenter från Jägareförbundet samt fiskare och kustbor. Människor som närmast dagligen är ute i naturen och har öga för djurrelaterade förändringar och händelser kring våra kuster.
­­­
Jonas Malmsten, biträdande statsveterinär på SVA, har arbetat med Kustnätverket sedan start.

– Vi ville ha bättre övervakning av sjukdomshändelser längs kusterna, det är ofta därifrån de första rapporterna kommer när en ny smitta upptäcks i landet.

I veckan träffades representanter ur nätverket på en årlig informationsdag på SVA.

Bo Bergström, ekozoolog som har arbetat både med grundforskning och förvaltningsrelaterad forskning i nordiska, arktiska och antarktiska havsområden i trettio år, tycker att Kustnätverket är ett bra initiativ.

– Det är fantastiskt bra. Det behövs ett forum, och det är såhär man ska göra. Man ska samla intressenterna och dra nytta av vår kunskap.

Allmänheten viktig
Sverige med sina stora och delvis glesbebyggda ytor behöver utveckla befintliga nätverk för att upptäcka sjuka djur i naturen. Här spelar allmänheten en viktig roll, men få vet hur man ska agera när man stöter på ett sjukt eller dött djur.

Och det är just bättre rapportering som Jonas Malmsten och Kustnätverket är ute efter.

– Vi vill att de boende i kustlänen ska veta att det finns representanter som kan rapportera avvikande händelser till SVA. Med hjälp av nätverket hoppas vi också att de som ofta kommer i kontakt med kustlevande djur kan bli ännu bättre på att göra en egen första bedömning, säger Jonas Malmsten.

För mer information om Kustnätverket, kontakta Jonas Malmsten, 018-67 40 00.

Kustnätverket SVA:s förlängda arm

 lästid ~ 1 min