Tema

Djur som liknar varandra kan vara olika arter

Djur som ser identiska ut kan vara helt olika arter. Det visar forskare vid Göteborgs universitet, som med hjälp av DNA-analyser upptäckt att en av våra vanligaste ringmaskar egentligen är två. Resultatet är ett av många som antyder att jordens artmångfald kan vara betydligt större än vi trott. –Det kan handla om en stor mängd arter som existerat oupptäckta för att de liknar redan välkända djur, säger professor Christer Erséus vid Zoologiska institutionen.

Ringmaskarna som Christer Erséus, doktoranden Daniel Gustavsson och deras amerikanske kollega studerat är identiska till sitt utseende. De har ända sedan de första gången beskrevs tagits för samma art, och de lever också tillsammans i sötvattensmiljöer i Nordamerika, Sverige och övriga Europa.

Men när forskarna studerade maskarna med hjälp av utvecklade metoder för DNA-analyser, upptäckte de att masken i själva verket är två. De båda maskarterna skiljer sig i en av de undersökta generna med hela 17 procent – vilket är dubbelt så mycket som motsvarande skillnad mellan människa och schimpans.

Forskningsresultaten, som publiceras i tidskriften Molecular Phylogenetics and Evolution, kan få stora konsekvenser. Maskarna används till exempel flitigt som testdjur för miljögifter vid laboratorier runt om i världen.

–Olika arter har olika egenskaper. Om det skulle visa sig att dessa båda arter skiljer sig åt när det gäller tolerans mot vissa gifter, kan jämförelser mellan olika studier bli svåra att göra, säger Christer Erséus.

Men när den utvecklade DNA-tekniken prövas allt mer inom olika djurgrupper kan det enligt Christer Erséus leda till att vår uppfattning om jordens artmångfald måste revideras.
–Totalt sett kan det handla om en tiopotens större artmångfald än vi hittills trott, säger han.
Den nya maskarten har ännu inte fått något namn, eftersom man inte bestämt vilken av de två som ska knytas till det gamla namnet, Lumbriculus variegatus.

Kontaktinformation
Kontakt:
Christer Erséus, professor Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet
031-786 3645
0703-576713
christer.erseus@zool.gu.se

Bilden överst: masken Lumbriculus variegatus. Foto: Biopix.

Djur som liknar varandra kan vara olika arter

 lästid ~ 1 min